ÖRNEKLERLE AÇIKLANMIŞ

UYGULAMAYA YÖNELİK

SORULARLA

BAĞ-KUR REHBERİ

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

 

 

I. BÖLÜM

 

BAĞ-KUR’UN HUKUKSAL YAPISI VE ÖRGÜTLENMESİ
İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

 

Bağ-Kur’un Geçmişi ve Kurumsal Yapısı            

SORU:  Bağ-Kur’un Kurum olarak geçmişi nasıldır ve Bağ-Kur hukuksal ve idari açıdan nasıl bir kuruluştur?        

Bağ-Kur Personelinin Hukuki Statüleri

SORU:  Bağ-Kur’un personel yapısı ve Bağ-Kur personelinin hukuki statüleri nasıldır?  

 

 

II. BÖLÜM

 

SİGORTALILIK İLE İLGİLİ SORULAR
VE CEVAPLARI

 

1479 Sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu’na Göre Kimlerin Sigortalı Olabileceği         

SORU:  1479 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre (kısaca Bağ-Kur Kanunu’na göre) kimler sigortalı olabilir?    

1479 Sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu’na Göre Kimlerin Sigortalı Olamayacağı      

SORU:  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre (kısaca Bağ-Kur Kanunu’na göre) kimler sigortalı sayılmazlar?           

Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu Halde 5 yıl Boyunca Prim Ödemeyen veya Hiç Prim Ödemesinde Bulunmayan Kişilerin Sigortalılık Durumlarının Ne Olacağı    

SORU:  Bağ-Kur sigortalısı olduğu halde 5 yıl boyunca prim ödemeyen veya hiç prim ödemesinde bulunmayan bir kişinin Bağ-Kur sigortalılığının durumu ne olacaktır ve bu kişiye hangi yaptırımlar uygulanacaktır?          

A-   BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞU HALDE 02.08.2003 TARİHİ İTİBARİYLE 5 YIL VE DAHA FAZLA SÜREYE İLİŞKİN PRİM BORCU BULUNANLARIN SİGORTALILIK DURUMLARININ NE OLACAĞI KONUSUNUN AÇIKLANMASI 

B-  BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞU HALDE 02.08.2003 TARİHİ İTİBARİYLE 5 YIL VE DAHA FAZLA SÜRE PRİM ÖDEMEYENLERİN SİGORTALILIK DURUMLARININ NE OLACAĞI KONUSUNUN AÇIKLANMASI             

C-  BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞU HALDE 02.08.2003 TARİHİ İTİBARİYLE HİÇ PRİM ÖDEMESİNDE BULUNMAYANLARIN SİGORTALILIK DURUMLARININ NE OLACAĞI KONUSUNUN AÇIKLANMASI  

Bağ-Kur Sigortalılığının Başlangıç ve Bitişinin belirlenmesi ve Diğer Sosyal Güvenlik Kanunları ile Aynı Sürelere Rastlayan Bağ-Kur Hizmeti Söz Konusu Olduğunda Hangi Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamındaki Hizmetlere İtibar Edileceği    

SORU: 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre sigortalılık ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?      

Sigortalılarının Kayıt Tescil ve Sigortalılık ile  İlgili Yükümlülükleri      

SORU:  1479 ve 2926 sayılı Bağ-Kur kapsamında sigortalı olması gereken bir kişi kayıt ve tescil ile sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymasa hangi yaptırımlar uygulanır?   

Sigortalı Olmada Yaş Koşulu 18 Yaşını Doldurmuş Olmak         

SORU:  Bir kişinin sigortalılık başlangıç tarihi nasıl belirlenir?              

Sigortalıların Basamak Yükseltebilmelerinin Esasları  

SORU:  Bağ-Kur’a tabi zorunlu sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ve tarım sigortalıları nasıl basamak yükseltebilirler?      

Bağ-Kur’da İdari Para Cezası Uygulaması           

SORU:  Bağ-Kur’da idari para cezası nedir? ve bu idari para cezası kimlere, hangi şartlarda uygulanır?  

Bağ-Kur Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin Üst Yaş Sınırı   

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre isteğe balı sigortalı olma açısından herhangi bir üst yaş sınırı var mıdır?        

Bağ-Kur Sigortalılığında Milat Kabul Edilen Tarihler    

SORU:  Bağ-Kur’da sigortalılık açısından milat olarak kabul edilecek tarihler hangilerdir ve bu tarihlerin özellikleri nelerdir?            

Bağ-Kur’da Askerlik Borçlanması          

SORU:  Bağ-Kur’da askerlik borçlanması nedir ve 1479 sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu ile 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre askerlik borçlanmasını kimler yapabilir ve askerlik borçlanmasının şartları, koşulları  ve süreci nasıldır?  

Gelir Vergisi Mükellefiyetini Gerektiren Bir Mesleği İcra Eden Ancak Bu Güne Kadar Bağ-Kur’a Kayıt Olmayan Kişilerin Sigortalılık Durumlarının Ne Olacağı    

SORU:  Yaptığı herhangi bir faaliyetten ya da meslekten dolayı (örneğin 9 yıldır gelir vergisi mükellefi) gelir vergisi mükellefi olan bir kişi bu zamana kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamışsa veya Kurum söz konusu bu kişiyi tespit edip re'sen tescil etmemişse, söz konusu bu kişi bu gün Bağ-Kur'a kayıt ve tescil yaptırmak için gelse bu kişinin Bağ-Kur sigortalılığı ne zaman başlatılacaktır?               

Bağ-Kur’da İsteğe Bağlı Sigortalılık Uygulaması             

SORU:  1479 sayılı esnaf Bağ-Kur Kanunu’na göre kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?              

İsteğe Bağlı Sigortalı Olacaklardan Bağ-Kur Tarafından İstenilecek Evraklar    

SORU:  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanuna göre, (kısaca Esnaf Bağ-Kur Kanunu’na göre) isteğe sigortalı olabilmek için Bağ-Kur’a müracaat eden bir kişiden Bağ-Kur tarafından hangi evraklar istenecektir?       

1995/11numaralı Genelgenin Anlamı Önemi ve Sigortalılara Getirdiği Hak ve Faydalar

SORU:  Bağ-Kur'da 1995/11 numaralı Genelge ne amaçla çıkarılmıştır ve bu Genelge’den hangi şartlarda, kimler faydalanabilir ve bu Genelge’de öne çıkan diğer hususlar nelerdir?        

İsteğe Bağlı Sigortalıların En Fazla Kaç Basamak Seçebilecekleri          

SORU:  1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur’da en fazla kaç basamak seçerler?     

Bağ-Kur Sigortalılarının Bağ-Kur ile İlgili Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkemeler   

SORU:  Bağ-Kur’un verdiği idari kararlara ve uygulamalara karşı dava açmak isteyenler hangi mahkemeye ve hangi yetkili yer mahkemesine dava açabilirler?    

Sermaye Şirketi Ortaklarının Bağ-Kur Sigortalılıkları    

SORU:  Bağ-Kur kapsamındaki sermaye şirketleri ve bu şirket ortaklarının Bağ-Kur sigortalılıkları ne zaman başlayıp ne zaman sona ermektedir?         

Gelir Vergisinden Muaf Meslekler          

SORU:  Bağ-Kur kapsamına girecek nitelikte olan gelir vergisinden muaf olan meslekler hangileridir?   

Şahıs Şirketi Ortaklarının Bağ-Kur Sigortalılıkları          

SORU:  Bağ-Kur kapsamındaki şahıs şirketleri hangileridir ve bu şirket ortaklarının Bağ-Kur sigortalılıkları ne zaman başlayıp ne zaman sona ermektedir?              

A-   ADİ ORTAKLIKLARDAKİ ORTAKLARIN BAĞ-KUR SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ  

B-  KOLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞ-KUR SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ  

C-  ADİ KOMANDİT ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞ-KUR SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ    

D-  DONATMA İŞTİRAKİ ORTAKLARININ BAĞ-KUR SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ  

Yabancı Uyrukluların Bağ-Kur Sigortalılıkları   

SORU:  Yabancı uyruklu olan bir kişi Bağ-Kur sigortalısı olabilir mi veya  yabancı uyruklu olan bir şirket ortağı Bağ-Kur'a tabi olarak zorunlu bir şekilde sigortalı olabilir mi?       

Bağ-Kur Sigortalılarının Nasıl ve Ne Şekilde Basamak Seçebilecekleri 

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda basamak ne zaman ve nasıl seçilir ve bu Kanun’da kaç basamak vardır?            

Bağ-Kur’da İsteğe Bağlı Borçlanma       

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre isteğe bağlı sigortalıların borçlanması ne demektir? Söz konusu bu borçlanma sigortalılara ne gibi hak ve faydalar sağlar?       

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlangıcı ve Bitişi 

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre isteğe bağlı sigortalı olanların sigortalılıkları ne zaman başlar ne zaman sona erer?   

A-   İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI          

B-  İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ     

Bağ-Kur’da Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler         

SORU:  Bağ-Kur’da zamanaşımı ve hak düşürücü süreler hangileridir ve hangi durumlarda oluşur?        

Sigortalıların Borçlarını Taksitlendirmeleri ve Yapılandırmaları              

SORU:  Bağ-Kur’daki taksitlendirme ve yeniden yapılandırma imkanından faydalanan sigortalılar taksitlendirdikleri veya yapılandırdıkları borçlarını yatırmasalar ne olur?     

2926 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Olanların SSK’ya Tabi Olarak Çalışmaya Başlamaları Halinde Sigortalılık Durumları               

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre zorunlu olarak sigortalı olan bir kişi, 506 sayılı SSK Kanunu’na göre hizmet akdi ile çalışmaya başlarsa,  sigortalılığı sona erer mi?         

2926 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Olanların 1479 Sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu Kapsamında Çalışmaya Başlamaları Halinde Sigortalılık Durumları  

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre zorunlu olarak sigortalı olan bir kişi, 1479 sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu’na göre daha sonradan isteğe bağlı sigortalı olursa sigortalılık durumu ne olur?       

1479 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Olanların SSK’ya Tabi Çalışmaya Başlamaları Halinde Sigortalılık Durumları             

SORU:  1479 sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu’na göre zorunlu olarak sigortalı olan bir kişi, SSK’da isteğe bağlı olarak çalışmaya başlarsa Bağ-Kur sigortalılığı sona erer mi?

Vergiden Muaf Meslekten Dolayı Bağ-Kur Sigortalısı Olup Daha Sonra Bağ-Kur Sigortalılığından Çıkan ve Bu Gün İtibariyle Tekrar Bağ-Kur Sigortalısı Olmak İsteyen Kişinin Sigortalılık Durumu 

SORU:  619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 04.10.2000 tarihinden önce gelir vergisinden muaf bir mesleği icra eden ve zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı olan bir kişi, 04.10.2000 tarihinden sonra herhangi bir sebeple Bağ-Kur sigortalılığından çıksa -örnek olarak SSK’ya tabi olarak çalışmaya başlasa veya kendi isteği ile sigortalılığa esas faaliyetini sona erdirse- ardından tekrar gelir vergisinden muaf bir mesleği icra ettiğinden dolayı Bağ-Kur sigortalısı olmak istese Bağ-Kur sigortalılığı ne zaman başlatılacaktır?          

Bağ-Kur Sigortalılıkları Sona Erdiği Halde Bağ-Kur’a Prim Ödemeye Devam Edenlerin Sigortalılık Durumları   

SORU:  1479 sayılı esnaf Bağ-Kur ve 2926 sayılı tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre sigortalılığı sona erenler, Bağ-Kur’a prim ödemeye devam ederlerse bu ödemeleri isteğe bağlı sigortalılık ödemeleri olarak değerlendirilebilir mi?               

Bağ-Kur Alacaklarının Tahsilinde Uygulanacak Kanun Hükümleri         

SORU:  Bağ-Kur alacaklarını tahsil ederken hangi Kanun hükümlerini uygular?             

Bağ-Kur Sigortalısı Olanların SSK Tarım Sigortası Kapsamında Çalışmaya Başlamaları Halinde Sigortalılık Durumlarının Ne Olacağı               

SORU:  Bağ-Kur’da vergi mükellefi olarak çalışan zorunlu bir sigortalı, bu sigortalılığı devam ederken 2925 sayılı SSK tarım işçileri Kanunu’na göre zorunlu sigortalı olarak çalışırsa Bağ-Kur sigortalılığının durumu ne olur?          

Bağ-Kur’da Toptan Ödemenin Anlamı ve Önemi             

SORU:  Bağ-Kur Kanunu’nda toptan ödeme nedir ve hangi şartlarda kimlere toptan ödeme yapılır?        

Bağ-Kur Sigortalılığının Tespitinde Esas Alınacak Kayıtlar       

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda sigortalılığın tespitinde esas olarak alınan kayıtlar nelerdir ve özellikleri nedir?    

Bağ-Kur’da Re’sen Tescil Konusu          

SORU:  1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda re’sen tescil ne demektir ve hangi durumlarda re’sen tescil yapılır?         

Bağ-Kur’da Rücu Hakkı               

SORU:  Bağ-Kur’un üçüncü kişilere karşı rücu hakkı ne demektir ve bu rücu hakkının usul ve esasları nelerdir?   

Farklı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi     

SORU:  Farklı Kurumlara tabi hizmetleri olanların bu hizmetleri hangi usulle birleştirilir?             

Bağ-Kur Mevzuatında “Prim” Kavramının Anlamı ve Sigortalıların Primlerini Ödeme Esasları   

SORU:  Bağ-Kur’da prim ne demektir ve sigortalılar Bağ-Kur’a primlerini ne zaman ve hangi esaslara göre yatırırlar?         

Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Erdirilmesinde Esas Alınacak Kayıtlar   

SORU:  Bağ-Kur sigortalılığını sona erdirmek isteyen bir kişinin sigortalılığına esas kayıtlar arasından vergi, oda ve sicil kaydı varsa hangisine göre sigortalılığı sona erdirilir?    

Yabancı Uyrukluların İsteğe Bağlı Sigortalılık Durumları            

SORU:  Yabancı uyruklular Bağ-Kur’da isteğe bağlı sigortalı olabilirler mi?      

Vergi Mükellefi Olanlar Bağ-Kur’a Kayıt Yaptırmamışlarsa Sigortalılık Durumlarının Ne Olacağı              

SORU:  619 sayılı KHK’nın yürürlük tarihi olan 04.10.2000 tarihinden önce gelir vergisi mükellefi olan, ve vergi mükellefi olduğu için Bağ-Kur sigortalısı olması gereken Bay (A), 04.10.2000 tarihine kadar kendisini Kuruma bildirmediği  ve kayıt ve tescilini yaptırmadığı için Bağ-Kur kapsamında sigortalı olamayan Bay (A)’nın 04.10.2000 tarihinden sonra Kuruma sigortalı olmak için müracaat edip kayıt ve tescilini yaptırdığını düşündüğümüzde bu sigortalının Bağ-Kur sigortalılığının başlangıcının tarihi ne olacaktır?       

 

 

III. BÖLÜM

 

TAHSİS (AYLIK BAĞLAMA) İLE İLGİLİ SORULAR
VE CEVAPLARI

 

A-   MALÛLLÜK AYLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI        

Malûllük Kavramının Anlamı    

SORU:  Malûllük nedir?  

Malûllük Sigortasından Sağlanan Yardımlar     

SORU:  Bağ-Kur’da malûllük sigortasından malûl olanlara sağlanan yardım nedir?      

Malûllük Aylığından Faydalanma Şartları           

SORU:  Bağ-Kur’daki malûllük aylığından yararlanmak için hangi şartlar gereklidir?     

İsteğe Bağlı Sigortalıların Malûllük Aylığından Yararlanabilmeleri        

SORU:  Bağ-Kur’daki malûllük sigortası yardımlarından Bağ-Kur kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilirler mi?            

Malûllük Aylığından Yararlanabilmek İçin Sigortalılığın Devam Edip Etmemesinin Gerekli Olup Olmadığı        

SORU:  Bağ-Kur’daki malûllük sigortası yardımlarından ve malûllük aylığından yararlanabilmek için sigortalının Bağ-Kur sigortalılığının devam etmesi gerekli midir?          

Malûllük Aylığının Başlama Zamanı      

SORU:  Bağ-Kur’dan malûllük aylığı almaya hak kazanan bir kişinin bu aylığı ne zaman başlar?

Malûllük Aylığının Kesilme Koşulları   

SORU:  Bağ-Kur’dan malûllük aylığı alan bir kişinin bu aylığı ne zaman ve hangi koşullarda kesilir?         

Malûllük Halinin Tespiti ve İspatı           

SORU:  Malûl olduğunu iddia ederek, Bağ-Kur’a başvurup malûllük aylığı almak isteyen bir kişinin malûl olduğu Kurumca nasıl tespit edilir?    

Malûllük Aylığı Açısından Kontrol Muayenesinin Anlamı           

SORU:  Bağ-Kur’dan malûllük aylığı alanlar açısından kontrol muayenesinin anlamı nedir ve kontrol muayenesi hangi koşullarda yapılır?               

B-  YAŞLILIK AYLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI             

Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar        

SORU:  1479 ve 2926 sayılı Bağ-Kur Kanunlarına göre yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?            

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları               

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre yaşlılık aylığından yararlanma şartları nelerdir?     

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Hangi Basamağın Esas Alınacağı            

SORU:  Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı bağlanacak olan bir kişiye aylık hangi basamakta bağlanır? 

Yaşlılık Aylığının Başlama Zamanı        

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre yaşlılık aylığı almaya hak kazananların aylıkları ne zaman başlar?    

Farklı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında Hizmeti Olanlara Aylığı Bağlayacak Kurumun Belirlenmesi       

SORU:  Farklı Kurumlara tabi olarak hizmetleri olan ve birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden aylığa hak kazanan bir kişiye hangi sosyal Güvenlik Kuruluşu aylık bağlar?        

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi      

SORU:  Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alan bir kişinin bu aylığı hangi şartlarda ve ne zaman kesilir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması         

SORU:  Bağ-Kur'da var olan sosyal güvenlik destek primi uygulaması nedir ve şartları nelerdir? 

Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesileceği Kişiler ve Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı      

SORU:  Bağ-Kur'daki sosyal güvenlik destek primi kimlerden ve hangi oranlarda kesilmektedir?               

Tabip, Eczacı, Mimar ve Mühendislerin Sosyal Güvenlik Destek Primi Karşısındaki Özellik Arz Eden Durumları              

SORU:  Tabip, Eczacı, Mimar ve Mühendislerin Bağ-Kur’daki Sosyal Güvenlik Destek Primi açısından özellik arz eden durumları nelerdir?              

C-  ÖLÜM AYLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI  

Ölüm Aylığından Yararlanmanın Şartları            

SORU:  Bağ-Kur’daki ölüm aylığından yararlanma şartları nelerdir?   

Ölüm Aylığı Bağlanmasında Aranılacak Sigortalılık veya Hizmet Süresi              

SORU:  619 sayılı KHK’nın yürürlük tarihi olan 04.10.2000 tarihinden önce vefat etmiş bir Bağ-Kur sigortalısının hak sahipleri ölüm aylığı almak için 04.10.2000 tarihinden önce müracaat etse sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan hizmet süresi üç tam yıl mı olacaktır? Beş tam yıl mı olacaktır?            

Ölüm Aylığı Bağlanmasında Ölüm Tarihi İtibariyle Aranılacak Sigortalılık Süresi           

SORU:  Bağ-Kur sigortalısı olan bir kişi 04.10.2000 tarihinden önce vefat edip de hak sahipleri Bağ-Kur’dan ölüm aylığı almak için 04.10.2000 tarihinden sonra Bağ-Kur’a müracaat ederse hak sahiplerinden istenilecek hizmet süresi ne kadar olacaktır?               

Ölüm Aylığında Kişiden Aranılacak Hizmet Süresinde  Şahsın Ölüm Tarihindeki Sigortalılık Süresinin Geçerli Olması               

SORU:  619 sayılı KHK’ya göre 04.10.2000 tarihinden önce vefat eden bir Bağ-Kur sigortalısının sigortalılık süresi üç tam yıldan az ise bu durumda bu müteveffa sigortalının hak sahipleri 04.10.2000 tarihinden sonra ölüm aylığı için talepte bulunurlarsa Bağ-Kur’daki ölüm aylığından yararlanabilecekler midir?

Ölüm Aylığında Aranılan Sigortalılık Süresinin Tamamının Bağ-Kur Sigortalılık Süresi Olmasının Gerekmemesi           

SORU:  Bağ-Kur’daki Ölüm Sigortasından Ölüm Aylığı almak içi gerekli olan beş veya üç tam yıllık sigortalılık süresinin  tümünün Bağ-Kur’da geçirilmiş hizmet  veya sigortalılık süresi olması gerekli midir?

Ölüm Tarihinde Müteveffa Sigortalının Hak Sahibinin Olmaması veya Sonradan Sigortalının Hak Sahiplerinin Çıkması               

SORU:  Ölüm tarihinde sigortalının hak sahibi durumunda kimsesinin bulunmaması ve daha sonra ölüm sigortası yardımından yararlanabilecek hak sahibi veya hak sahiplerinin çıkması halinde durum ne olacaktır?               

Ölüm Aylığı İçin Gerekli Olan Sigortalılık Süresinin Askerlik Borçlanması Yapılarak Tamamlanabilmesi            

SORU:  619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 04.10.2000 tarihinden önce veya sonra Ölüm Aylığı almak için müracaat eden hak sahiplerinin ölüm sigortasından faydalanmaları için kendilerinden istenilen hizmet süresi yetmezse bu eksik süreyi askerlik borçlanması  yaparak tamamlayabilirler mi?  

Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar            

SORU:  Bağ-Kur’daki ölüm sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?            

Ölüm Aylığında Müracaat Süresi            

SORU:  Bağ-Kur’daki ölüm sigortasından ölüm aylığı almaya hak kazananlar ne zamana kadar bu aylığı almak için müracaat edebilirler ve hangi süre içerisinde hak kazandıkları ölüm aylığı istenmezse düşer?           

Ölüm Aylığının Başlama Zamanı            

SORU:  Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alacak kişinin bu aylığı ne zaman başlar?     

Ölüm Aylığının Kesilme Zamanı ve Sona Erme Koşulları            

SORU:  Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alanların bu aylıkları ne zaman kesilir?           

Malûl Kız Çocuklarının Ölüm Aylığı Alabilmelerinin Şartları     

SORU:  Malûl olan kız çocukları Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alabilirler mi ve ölüm aylığı alabilmelerinin şartları nelerdir?       

Malûl Erkek Çocukların Ölüm Aylığı Alabilmelerinin Şartları    

SORU:  Malûl erkek çocuklarının Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alabilmelerinin şartları nelerdir?        

Emekli Sandığından Ölüm Aylığı Alan Dul Bayanın Kocasından Dolayı Bağ-Kur’dan Ölüm Aylığı Alıp Alamayacağı     

SORU:  Babasından dolayı emekli sandığından ölüm maaşı alan dul bayan, kocasından dolayı Bağ-Kur’dan da ölüm aylığı alabilir mi?               

Erkek Çocukların Ölüm Aylığını Ne Zamana Kadar Alabilecekleri ve Aylığın Hangi Koşullarda Kesileceği         

SORU:  Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan bir erkek çocuk bu aylığı hangi şartlarda ve ne zamana kadar alabilir ve bu aylığı hangi şartlarda kesilir?  

Kız Çocukların Ölüm Aylığını Ne Zamana Kadar Alabilecekleri ve Aylığın Hangi Koşullarda Kesileceği              

SORU:  Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan bir kız çocuk bu aylığı hangi şartlarda ve ne zamana kadar alabilir ve bu aylığı hangi şartlarda kesilir?  

Bağ-Kur’dan Yaşlılık veya Malûllük Aylığı Alan Kişinin Aynı Zamanda Bağ-Kur’dan Ölüm Aylığı Alıp Alamayacağı       

SORU:  Bağ-Kur’dan yaşlılık veya malûllük aylığı alan bir kişi babasından veya annesinden dolayı Bağ-Kur’dan  ölüm aylığı alabilir mi?               

Ölüm Aylığını Kurum Olarak Bağ-Kur’un Bağlayabilmesinin Şartları    

SORU:  Bir kişinin hak sahiplerinin ölüm aylığını Bağ-Kur’dan alabilmeleri için hangi şartları oluşması gerekir?   

Ölüm Aylığında Hak Sahiplerine ya da Başka Bir Deyişle Eşe Çocuklara Ana ve Babaya Yapılacak Tahsis Oranları        

SORU:  Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alacaklardan olan eşe, çocuklara, ana ve babaya hangi oranlarda tahsis yapılıp maaş bağlanır? 

Ölüm Aylığı Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığının Şartları ve Anlamı        

SORU:  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahiplerinin Bağ-Kur’dan ölüm aylığı almasında beş yıllık sürenin aranılmaması için iş kazası ve meslek hastalığının hangi özellikte ve şartlarda olması gerekmektedir?     

Ölüm Aylığı Açısından Hak Sahipliği Kavramının Anlamı           

SORU:  Bağ-Kur mevzuatında hak sahipliği kavramı nedir ve hak sahipliği kavramı içine kimler girmektedir?        

Gelir Vergisi Mükellefi Olduğu Halde Bağ-Kur Sigortalısı Olmayan Ancak Daha Sonradan Vefat Eden Kişinin Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığı Karşısındaki Durumları           

SORU:  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na tabi zorunlu sigortalı olacak nitelikte gelir vergisi mükellefiyetini gerektirecek bir mesleği icra eden bir kişi, bu mesleği icra ettiğini, yani Bağ-Kur kapsamında sigortalı olabileceğini ya da vergi mükellefi olduğunu Kuruma yani Bağ-Kur'a bildirmemişse, (yani Bağ-Kur’a kayıt ve tescil yaptırmamışsa) ancak daha sonradan (20.10.2004 tarihinde) vefat etmişse, hak sahipleri Kuruma başvurarak bu kişi üzerinden ölüm aylığı alabilirler mi? 

Gelir Vergisinden Muaf Bir Mesleği Yaptığı Halde Bağ-Kur Sigortalısı Olmayan Ancak Daha Sonradan Vefat Eden Kişinin Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığı Karşısındaki Durumları           

SORU:  Bağ-Kur'a tabi olacak gelir vergisi mükellefiyetini gerektirmeyen bir mesleği icra eden bir kişi, (vergiden muaf mesleği icra eden bir kişi) bu mesleği icra ettiğini yani Bağ-Kur kapsamında sigortalı olabileceğini Kuruma yani Bağ-Kur'a bildirmemişse ancak daha sonradan vefat etmişse hak sahipleri Kuruma başvurarak bu kişi üzerinden ölüm aylığı alabilirler mi?           

2926 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olmayı Gerektirecek Bir Mesleği Yaptığı Halde Bağ-Kur Sigortalısı Olmayan Ancak Daha Sonradan Vefat Eden Kişinin Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığı Karşısındaki Durumları           

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre sigortalı olmayı gerektirecek mesleği icra eden bir kişi (örneğin herhangi bir zirai faaliyet) kendisini Kuruma kayıt ve tescil ettirmese ve zirai faaliyet yaptığı ziraat odası veya diğer herhangi bir resmi kurum tarafından belgelerle sabit olsa, ve daha sonra bu kişi vefat etse  hak sahipleri bu kişi üzerinden hizmetleri yetiyorsa ölüm aylığı talep edebilirler mi?          

Bağ-Kur'dan Eşinden Dolayı Dul Aylığı Alan Bir Bayanın Babasından Dolayı SSK'dan Yetim Aylığı Alıp Alamayacağı  

SORU:  Bağ-Kur'dan eşinden dolayı dul aylığı alan bayan bir kişi, babasından dolayı SSK'dan yetim aylığı alabilir mi?      

Türk Vatandaşlığından Çıkan Kız Çocuğunun Ölüm Aylığı Karşısındaki Durumu            

SORU:  Türk vatandaşlığından çıkıp başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanan bekar bir kız çocuğunun babasından dolayı Bağ-Kur’dan aldığı ölüm aylığının durumu ne olacaktır? 

Yüksek Lisans Öğrenimi Yapan Bekar Erkek Çocuğun Ölüm Aylığı Karşısındaki Durumu          

SORU:  Lisans öğrenimini tamamlayan ve 29 yaşında yüksek lisans öğrenimine başlayan bekar bir erkek çocuk Bağ-Kur sigortalısı olan babası üzerinden ölüm aylığı alabilir mi?    

Yüksek Lisans Öğrenimi Yapan Bekar Kız Çocuğun Ölüm Aylığı Karşısındaki Durumu

SORU:  Lisans öğrenimini tamamlayan ve 29 yaşında yüksek lisans öğrenimine başlayan bekar bir kız çocuk Bağ-Kur sigortalısı olan vefat etmiş babası üzerinden Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alabilir mi? 

Bağ-Kur’a Sağlığında Prim Ödeyen Kişinin Primlerinin Öldükten Sonra Geri Verilebilmesinin Şartları 

SORU:  Bağ-Kur’daki hizmetleri emekli olmaya yetmeyen kişinin Bağ-Kur’a ödediği primlerin vefat ettikten sonra hak sahiplerine geri verilmesi için hangi şartlar gereklidir?          

Malûl Kız Çocuklarına Bağlanan Ölüm Aylığının Kesilebilmesinin Koşulları    

SORU:  Malûl kız çocuklarına Bağ-Kur tarafından  bağlanan ölüm aylığının kesilmesinin şartları nelerdir?             

Ölüm Aylığı Açısından Dönemsel Kontrolün Anlamı ve Dönemsel Kontrole Tabi Olan Aylıkların Hangi Aylıklar Olduğu               

SORU:  Bağ-Kur’da dönemsel kontrole tabi olan aylıklar hangileridir ve dönem kontrolleri hangi evraklarla sağlanır?         

SSK’da Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Alan Çocuğun Bağ-Kur’lu Annesinden Ölüm Aylığı Alıp Alamayacağı

SORU:  SSK’da babasından dolayı ölüm aylığı alan kız veya erkek çocuk Bağ-Kur’lu annesinden Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alabilir mi?               

Hizmet İhyasının Anlamı ve Koşulları   

SORU:  Bağ-Kur mevzuatında hizmet ihyası nedir ve hangi koşullarda hizmet ihyası yapılabilir? 

Bağ-Kur Mevzuatında Yaş Tespitinde Uygulanan Hükümler      

SORU:  Bağ-Kur mevzuatında yaşın tespitinde hangi hükümler uygulanır?       

Sigortalının Gaip Olması Halinde Yapılacak İşlemler    

SORU:  Gaiplik halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında takip edilecek yol nedir?    

Dul Aylığının Anlamı, Şartları ve Kesilmesi        

SORU:  Bağ-Kur'daki dul aylığının anlamı nedir ve dul aylığından kim hangi şartlarda faydalanabilir ve dul aylığı ne zaman kesilir? 

Yetim Aylığının Anlamı Şartları Kesilmesi ve Kız Çocuklarının Yetim Aylığı Karşısındaki Durumları      

SORU:  Bağ-Kur'daki yetim aylığının anlamı nedir ve kız çocukları yetim aylığından hangi şartlarda faydalanabilir ve kız çocuklarına bağlanan yetim aylığı hangi koşullarda ne zaman kesilir?      

“Gelir” Kavramının 04.10.2000 Tarihinden  Sonra Değişen Anlamı  ve Dul ve Yetim Aylığı Açısından “Gelir” kavramının Şartlarının Değerlendirilmesi   

SORU:  Bağ-Kur’dan Dul ve Yetim Aylığı alan kişilerin üzerlerinde kayıtlı Arazi olursa Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alabilirler mi veya bağlanmış bulunan dul ve yetim aylıkları kesilir mi? 

Cenaze Yardımının Anlamı, Usul ve Esasları     

SORU:  Bağ-Kur'dan cenaze yardımı almanın usul ve esasları nelerdir ve cenaze yardımını kimler hangi miktarlarda alabilir?         

Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuğunun Dul Kalması Halinde Aldığı Ölüm Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği Durumu 

SORU:  Babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuğuna bağlanan Bağ-Kur ölüm (yetim) aylığı, kız çocuğu evlenince kesilir. Ancak kız çocuğu yeniden dul kalırsa durum ne olur?

Dul ve Yetim Aylığının Bağ-Kur’dan Birlikte Alınabilmesi İmkanı ve Birlikte Alınabilme Koşulları           

SORU:  Bağ-Kur’da dul ve yetim aylığının birlikte alınabilme koşulları nelerdir?            

Kocasından Dolayı Emekli Sandığından Ölüm Aylığı Alan Bayanın Vefat Etmiş SSK Sigortalısı Olan Babasından SSK’dan Aylık Alıp Alamayacağı               

SORU:  Vefat etmiş kocasından dolayı emekli sandığından ölüm aylığı alan bir bayanın daha sonradan SSK sigortalısı olan babası vefat etse babasından dolayı da SSK’dan aylık alabilir mi?              

SSK’dan Malûllük Aylığı Alan Erkek Bir Sigortalı, Müteveffa Bağ-Kur Sigortalısı  Babasından Ölüm Aylığı Alıp Alamayacağı               

SORU:  SSK’dan malûlen emekli olup, malûl maaşı alan malûl erkek sigortalı, Bağ-Kur sigortalısı ölü babasından da ölüm aylığı alabilir mi?        

 

 

IV. BÖLÜM

 

SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI İLE İLGİLİ
SORULAR VE CEVAPLARI

 

Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanabilmenin Şartları      

SORU:  Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından faydalanmanın şartları nelerdir?  

Sigortalının Çocuklarının Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanmaları        

SORU:  Bağ-Kur sigortalısının çocuklarının Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından faydalanabilmeleri için hangi koşulların oluşması lazımdır?              

Sağlık Sigortasının Anlamı        

SORU:  Bağ-Kur mevzuatında sağlık sigortası ne anlama gelmektedir?            

Sağlık Yardımlarının Süresi      

SORU:  Bağ-Kur’daki sağlık yardımlarından yararlanabilmenin süresi ne kadardır?       

Sağlık Karnesinin Kaybedilmesi veya Yenilenmesi        

SORU:  Bağ-Kur’dan alınan sağlık karnesinin kaybedilmesi halinde veya yenilenmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?              

Sigortalının Ana ve Babasının Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanabilmesinin Şartları    

SORU:  Bağ-Kur sigortalısı bir kişinin anne ve babasının Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmesi için hangi koşulların oluşması lazımdır?         

Sağlık Karnesi Verilmesi veya Vize Edilmesi Sırasında İstenilen Evraklar            

SORU:  Bağ-Kur’da sağlık karnesi verilmesi ve vize edilmesi için Bağ-Kur tarafından istenilen evraklar veya belgeler nelerdir?        

Sağlık Karnesinin Geçerlilik Süresi       

SORU:  Bağ-Kur’dan alınacak sağlık karnelerinin geçerlilik süresi ne kadardır?             

Sağlık Karnesinin Haksız Yere Kullanılması      

SORU:  Bağ-Kur tarafından sigortalılara veya hak sahiplerine verilen sağlık karnesi haksız yere kullanıldığında yapılacak işlemler nelerdir?               

Sigortalıların Muayene ve Tedavilerini Yaptırabilecekleri Yerler             

SORU:  Bağ-Kur sigortalı veya hak sahiplerinin muayene ve tedavilerinin yapılacağı sağlık Kurumu ve Kuruluşları hangileridir?       

Sigortalıların Kurumun Anlaşması Olmayan Yerlerden Muayene ve Tedavi Olmaları     

SORU:  Bağ-Kur ile anlaşması veya protokolü olmayan herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan muayene ve tedavi olan kişilerin tedavi masrafları Bağ-Kur tarafından nasıl ve hangi usullere göre karşılanır?

Sigortalı veya Hak Sahiplerinin Diş Tedavileri  

SORU:  Bağ-Kur sigortalılarının diş tedavileri nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır?             

Ortez-Protez ve İyileştirme Vasıtalarının Nasıl Sağlanılacağı     

SORU:  Bağ-Kur sigortalısı olan bir kişi hasta olduğunda tedavi süresince gerekli olan ilaç, ortez-protez ve iyileştirme vasıtaları nasıl sağlanır?              

Gözlük Bedellerinin Karşılanması         

SORU:  Bağ-Kur sigortalılarının gözlük bedelleri nasıl ve hangi yöntemlerle karşılanmaktadır?   

Sağlık Sigortası Yardımları ile Kayıt ve Tescil Konusunun Bağlantısı ve Kayıt ve Tescil ile Sağlık Sigortası Yardımlarının Şartlarının Değerlendirilmesi   

SORU:  Bağ-Kur kapsamında sigortalı olması gerektiği halde sigortalı olmayan kişilerin tedavi masrafları ve  sağlık gideri harcamalarının Bağ-Kur tarafından nasıl karşılanabileceğinin usul ve esasları nelerdir?            

İsteğe Bağlı Sigortalıların Sağlık Sigortası Yardımların Yararlanabilmelerinin Mümkün Olup Olmadığı               

SORU:  Bağ-Kur kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur’daki sağlık yardımlarından yararlanabilirler mi?  

Erkek Bağ-Kur Sigortalısının Eşinin Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanabilmesi               

SORU:  Bağ-Kur’a tabi zorunlu sigortalı olup sağlık sigortası yardımlarından yararlanan Bay (A)’nın eşi, Bayan (B), isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı ise bayan eş Bağ-Kur sigortalısı eşi üzerinden Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından  faydalanabilir mi?   

Sağlık Sigortası Priminin Anlamı            

SORU:  Bağ-Kur mevzuatına göre sağlık sigortası primi nedir?            

Sigortalının Anne ve Babasının Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanabilmesinin Koşulları             

SORU:  Anne ve babalar hangi koşullarda Bağ-Kur sigortalısı olan çocukları üzerinden sağlık yardımlarından faydalanabilirler?     

Sağlık Karnesine Yazılan İlaçların Alınabilme Süresi    

SORU:  Bağ-Kur sağlık sigortası yardımlarından yararlanan bir kişi sağlık karnesine yazılan ilaçlarını kaç gün içinde almalıdır?      

Sigortalıların Yurt Dışında Tedavileri   

SORU:  Bağ-Kur’da sağlık sigortası yardımlarından faydalanan sigortalıların yurt içinde tedavileri mümkün olmasa yurt dışında tedavi yaptırabilirler mi?               

Yatak Sınıfı Kavramının Anlamı               

SORU:  Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından yararlanıp ta sağlık karnesi alan sigortalı veya hak sahiplerinin sağlık karnelerinde yazılı olan “yatak sınıfı” kavramı neyi ifade etmektedir?        

Sağlık Sigortası Yardımlarından Kimlerin Yararlanabileceği     

SORU:  Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından kimler yararlanabilir?     

 

 

V. BÖLÜM

 

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ
SİGORTALILIKLARI İLE İLGİLİ 
SORULAR VE CEVAPLARI
 

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Bağ-Kur Sigortalısı Olabilmelerinin Şartları        

SORU:  Köy ve Mahalle Muhtarları hangi şartlarda Bağ-Kur sigortalısı olabilirler?          

Muhtar Bağ-Kur Sigortalılarının Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmeleri        

SORU:  Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan köy ve mahalle muhtarları  Bağ-Kur’daki sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler mi?               

Muhtarlık Yaptığı Halde Bağ-Kur Sigortalısı Olmayan Kişilerin Sigortalılık Durumları  

SORU:  Daha önceki yıllarda  Muhtarlık yapmış olup ta kendini bu güne kadar Kuruma kayıt ve tescil ettirmemiş olan köy ve mahalle muhtarlarının Bağ-Kur sigortalılık durumları ne olacaktır?      

Muhtarlık Yapıp Vefat Etmiş Bir Kişinin Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığı  Alabilme İmkanları          

SORU:  Vefat etmeden önce köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olup ta, muhtarlığı bıraktığı tarihten sonra vefat etmiş, ancak kendisini Bağ-Kur’a kayıt ve tescil ettirmemiş bir kişinin hak sahipleri Kuruma başvurarak müteveffa kişi üzerinden Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alabilirler mi?      

 

 

VI. BÖLÜM

 

2926 SAYILI TARIM BAĞ-KUR KANUNU İLE
İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

 

2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na Göre Sigortalı Olabilecekler        

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre kimler sigortalı olabilir?   

2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu Kapsamındaki Sigortalıların Kayıt ve Tescil Olma Usulleri 

SORU:  2926 sayılı Kanuna göre sigortalılık kapsamına girenler  kendilerini Bağ-Kur’a nasıl kayıt ve tescil ettireceklerdir?

Sigortalılığın Sona Ermesi İle İlgili Yükümlüğe Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlar

SORU:  2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6. maddesinde; “sigortalılıkları sona erenler, üç ay içinde Bağ-Kur’a başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme uymayanlara Bağ-Kur tarafından hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?          

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre Kayıt ve Tescilde Sigortalıdan İstenilen Evraklar    

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre zorunlu olarak sigortalı olması gereken bir kişi kendini Bağ-Kur'a kayıt ve tescil ettirmek istediğinde Bağ-Kur tarafından kendisinden istenilen evrak veya belgeler nelerdir?        

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre Sigortalılığın Başlangıcı ve Sona Ermesi    

SORU:  2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre (Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre) zorunlu olarak sigortalı olanların sigortalılıkları ne zaman başlayıp ne zaman sona ermektedir?  

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre İsteğe Bağlı Sigortalılık       

SORU:  2926 sayılı Tarımda Kendi adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre (kısa adıyla Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre) isteğe bağlı sigortalı olunabilir mi?               

SSK’da İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Bir Kişinin 2926 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılığı        

SORU:  SSK’da isteğe bağlı sigortalı olan bir kişi, 2926 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olabilir mi?      

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’nda Yeniden Sigortalılık      

SORU:  2926 sayılı tarım Bağ-Kur Kanunu’nda nasıl yeniden sigortalı olunur veya yeniden sigortalılık nasıl başlar?             

2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’nda Tevkifat Uygulaması     

SORU:  2926 sayılı Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar Kanunu’na göre tevkifat uygulaması nedir ve hangi şartlarda kimler tevkifat kesintisi yapmak zorundadır ve tevkifat kimlerden kesilmektedir?             

Tevkifata İstinaden Geriye Doğru Kayıt ve Tescil            

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre kişilerin sattıkları ürün bedellerinden daha önceki yıllarda kesilen tevkifatlara göre geriye doğru 2926 sayılı Kanuna göre sigortalılık başlangıcı götürülebilir mi?   

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na Göre Sigortalı Olamayacaklar     

SORU:  2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre kimler sigortalı olamazlar?             

Sigortalılığın Belgeleneceği Evraklar   

SORU:  2926 Tarım Bağ-Kur sigortalılığında zorunlu sigortalılığın belgelenmesi için hangi kurum ve kuruluşların kayıtları esas alınır?               

Tevkifat Kesintisi Yapılmayacak Olanlar             

SORU:  2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na göre işletmelere ürün sattıkları halde kendilerinden tevkifat kesinti yapılmayacak olanlar kimlerdir?            

YARARLANILAN KAYNAKLAR