5228 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER  

SUNUŞ

 

I- GİRİŞ         

II- KANUN’UN GENEL GEREKÇESİ      

III- KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

A-  213 SAYILI VUK’TA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

B-  6183 SAYILI AATUHK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

C- 3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER      

D- 3065 SAYILI KDVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

E-  4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUN’UNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

F-  193 SAYILI GVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

G- 5422 SAYILI KVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     

H-  488 SAYILI DVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

I-  492 SAYILI HK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

İ-  6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUN’UN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER    

J-  4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

K-  178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

L-  625 SAYILI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

M- 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

N-  5584 SAYILI POSTA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER          

O- 4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

Ö- 5539 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

P-  4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

R-  5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

S-  4353 SAYILI MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR 4353 SAYILI KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

Ş-  5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

T-  1135 SAYILI TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

U- ÇEŞİTLİ KANUNLARDA İBARE DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILMAKTADIR    

Ü- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDE, FIKRA VE BENTLER    

V-  EKLENEN GEÇİCİ MADDELER       

 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER    

MÜCBİR SEBEPTE GECİKME KONUSUNDA MALİYE BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMEKTEDİR        

ZOR DURUM HALLERİYLE İLGİLİ OLARAK MALİYE BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMEKTEDİR         

VERGİ BEYANNAMELERİ ELEKTRONİK ORTAMLARDAN DA GÖNDERİLEBİLECEK

ÖDEME SÜRELERİNİ BELİRLEME KONUSUNDA MALİYE BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMEKTEDİR   

ŞARTA BAĞLI İSTİSNA VEYA MUAFİYET UYGULAMALARI SONUCU KISMEN VEYA TAMAMEN ALINMAYAN VERGİLERİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ BELİRLENMEKTEDİR 

İŞİ BIRAKMIŞ SAYILMANIN KOŞULLARI YENİDEN ELE ALINMAKTA VE MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİNİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENMEKTEDİR          

KANUNİ DEFTERLERE BAŞKA DİLDEN KAYITLARDA YAPILABİLECEKTİR          

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ŞİFRE, ELEKTRONİK İMZA VEYA DİĞER GÜVENLİK ARAÇLARI KONULMAK SURETİYLE İNTERNET VB. ELEKTRONİK ORTAMLARDA ALINMASINA İMKAN TANINMAKTADIR. BİLGİ VERME KONUSUNDA MALİYE BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMEKTEDİR  

ENFLASYON DÜZELTMESİ MADDESİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER VE EKLEMELER YAPILMAKTADIR

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKA VB. KURULUŞLARCA TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLARA İLİŞKİN CEZA İŞLEME KONU TUTARIN % 5’İ NİSPETİNDE KESİLEBİLECEKTİR 

VUK’UN GEÇİCİ 25. MADDESİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPILMAKTA, AYRICA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENEREK, İŞYERİ KAPATMA CEZALARI KALDIRILMAKTADIR           

 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USUL HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

HACZOLUNACAK MALLARIN TESPİTİ AMACIYLA YAPILACAK MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASININ ŞEKLİ, ALANI VE KAPSAMI İLE MALİYE BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMEKTEDİR  

3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

MÜKELLEFLERİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI İÇİN % 100’E KADAR AMORTİSMAN ORANINI SEÇEBİLECEKLER      

 

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA      

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALAR DİĞER İSTİSNALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER      

KDV MÜKELLEFLERİNİN İSTİSNADAN VAZGEÇMELERİNE AÇIKLIK GETİRİLMEKTEDİR  

MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLERDEKİ YANGINLAR NEDENİYLE MALLARI ZAYİ OLAN MÜKELLEFLERDE ZAYİ OLAN MALLARI İÇİN ÖDEMİŞ OLDUKLARI KATMA DEĞER VERGİLERİNİ İNDİRİM KONUSU YAPABİLECEKLERDİR           

KDV DÜZELTME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMALAR YAPILMAKTADIR   

KDVK’DA BAZI GEÇİCİ MADDELER EKLENMEKTE, ULUSLARARASI ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILARI DÜZENLEYENLERE BU AMAÇLA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER, 31.12.2005 TARİHİNE KADAR KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMEKTEDİR       

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL TESLİMLERİ 31.12.2004 TARİHİNE KADAR KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULMAKTADIR   

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

SAKATLIK DERECESİ % 90 VE DAHA FAZLA OLAN MALUL VE ENGELLİLERDE BİZZAT KULLANILMA ŞARTI VE ARAÇTA SAKATLIĞA UYGUN TADİLAT ŞARTI KALDIRILARAK, İSTİSNA KAPSAMI ÖZÜRLÜ KİŞİLER LEHİNE GENİŞLETİLMEKTEDİR         

MALİYE BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMEKTEDİR          

AZAMİ YÜKLÜ KÜTLESİ 4500 KİLOGRAMI GEÇMEYEN KAPALI KASALI VE SÜRÜCÜ SIRASINDAN BAŞKA OTURMA YERİ VEYA SÜRÜCÜ SIRASI DIŞINDA YANDA PENCERESİ OLAN MALLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE ÖTV UYGULAMASI      

2710.19.25.00.00 GTİP NUMARALI MAL, GTİP NUMARASI İLE (A) CETVELİNDEN ÇIKARILIP, PARANTEZ İÇİ HÜKMÜ KALDIRILARAK AYNI LİSTENİN (B) CETVELİNE EKLENMEKTEDİR (GAZYAĞI DIŞINDAKİLER DE ÖTV KAPSAMINA DAHİL EDİLMİŞTİR)           

KAPALI KASA KAMYONETLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMAKTADIR         

AR-GE VERGİSEL TEŞVİKİ, YENİ TEKNOLOJİ VE BİLGİ ARAYIŞINA YÖNELİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI TUTARININ % 40’I ORANINDA HESAPLANACAK          

GVK MADDE 94’TE PARANTEZ İÇİNDEKİ CÜMLE DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR          

 

5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK KAZANÇLARA YENİ EKLEMELER YAPILMAKTADIR           

AR-GE VERGİSEL TEŞVİKİ, YENİ TEKNOLOJİ VE BİLGİ ARAYIŞINA YÖNELİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI TUTARININ % 40’I ORANINDA HESAPLANACAK          

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 6 VE 7 NUMARALI BENTLERİNDE YER ALAN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN İNDİRİMLER İLE ZARAR MAHSUBUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER MÜKERRER 14. MADDE OLARAK YENİDEN DÜZENLENMEKTEDİR        

MALİYE BAKANLIĞI’NA MÜKELLEFLERİN, HUKUKİ STATÜLERİNİ, FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ALANLARI VE TASFİYEYE GİRİŞ TARİHİNDEKİ AKTİF BÜYÜKLÜKLERİNİ DİKKATE ALMAK SURETİYLE TASFİYE İŞLEMLERİNE YÖNELİK İNCELEME YAPTIRMAMAYA YETKİ VERİLMEKTEDİR        

KURUMLAR VERGİSİ, 22. MADDEDE YAZILI HALLERDE BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇERİSİNDE, 24. MADDEDE YAZILI HALLERDE İSE BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ AYIN YİRMİ ALTINCI GÜNÜ AKŞAMINA KADAR ÖDENİR    

KVK’YA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMEKTEDİR

 

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

KİŞİLERE DOĞRUDAN YAPILAN ÖDEMELER, KİŞİLERİN BANKA HESABINA HAVALE YAPILMASI ŞEKLİNDE YAPILAN ÖDEMELER İLE KİŞİLERİN BİR BAŞKA KAMU İDARESİNE OLAN BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN ÖDEMELERİN DAMGA VERGİSİNE TABİ OLDUĞU    

 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

8 SAYILI TARİFEDE BAZI DÜZENLEMELER YAPILAMAKTADIR  

 

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMEKTEDİR 

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ YENİDEN DÜZENLENMEKTEDİR      

 

4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

FON PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMAKTADIR

178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

VERGİ KONSEYİ KURULMAKTADIR    

 

625 SAYILI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

EĞİTİMLE İLGİLİ OLARAK BU KANUNA GÖRE YAPILACAK YATIRIMLAR, KALKINMA PLAN VE PROGRAMLARINDA UYGUN GÖRÜLEN TEŞVİK ARAÇLARINDAN YARARLANDIRILMAKTADIR          

 

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER          

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NA TESCİLE BAĞLI ARAÇLARIN MUAYENELERİNİ YAPTIRMAK, MUAYENE İSTASYONLARINI DENETLEMEK VE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAK KONUSUNDA YETKİ VERİLMEKTEDİR       

MUAYENESİ YAPILMAYAN ARAÇLARIN TRAFİKTEN MEN EDİLEREK TRAFİK ZABITASINCA VERİLECEK EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE EN YAKIN MUAYENE İSTASYONUNA GÖNDERİLEREK ARAÇLARIN MUAYENELERİNİN YAPILMASI AMAÇLANMAKTADIR

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI/HİZMETİNİN ÖZEL SEKTÖR ELİYLE DE YAPILABİLECEKTİR.     

TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLATINA HIZ VERİLMEK AMACIYLA, TUTANAĞIN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE ÖDENMESİ İLE BİR AY İÇİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR ÜÇ KATINA ÇIKARILMAKTADIR        

KARAYOLLARI MUAYENE İSTASYONLARINCA YAPILACAK MUAYENE ÜCRETLERİNE GENEL KDV ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.           

 

5584 SAYILI POSTA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENECEK PARA CEZALARININ PTT İDARESİ VASITASIYLA TAHSİLİNE İZİN VERİLMESİ MÜMKÜN HALE GELMEKTEDİR           

 

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

ÖDEME DERHAL YAPILMADIĞI TAKDİRDE PARA CEZALARININ, TUTANAĞIN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

5539 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

 

4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN, BELEDİYELERE DOĞRUDAN SATIŞI İMKANI GETİRİLMEKTEDİR          

MÜLKİYET DEVRİ YAPILMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN TAKSİTLİ SATIŞLARDA, ALICI TARAFINDAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA, TAHSİL EDİLEN TUTARLARDAN İHALE SIRASINDA ALINAN GEÇİCİ TEMİNATA İSABET EDEN TUTAR HAZİNEYE İRAT KAYDEDİLEREK KALANI ALICIYA AYNEN İADE EDİLMEKTEDİR        

5084 SAYILI KANUN’UN 2. MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE; ONAYLI İMAR PLANLARINDA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ OLARAK AYRILMIŞ ALANLARDA BULUNAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR, BU AMAÇLA KURULMUŞ KOOPERATİFLERE HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN DOĞRUDAN SATILABİLMESİ SAĞLANMAKTADIR   

 

5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

YATIRIMCIYA BEDELSİZ OLARAK VERİLEN HAZİNEYE AİT ARSA VEYA ARAZİLERDEKİ KULLANILMAYAN BİNA VE MÜŞTEMİLATININ BEDELİNİN, DEVİR TARİHİNDEKİ VERGİ DEĞERİ ÜZERİNDEN, YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE, DEVİR TARİHİNİ İZLEYEN İKİNCİ YILIN SONUNA KADAR ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR      

YATIRIMLARIN BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİNİ TEMİN ETMEK AMACIYLA BU UYGULAMADAN YARARLANABİLMEK İÇİN YATIRIMIN 5084 SAYILI KANUN’UN YAYIMINI İZLEYEN 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR      

 

MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR 4353 SAYILI KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER      

MİLLETLERARASI YARGI ORGANLARINDA DEVLETİN TARAF OLDUĞU DAVALAR İLE MİLLETLERARASI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ ÖNGÖRÜLEN VE HAZİNE AVUKATLARINCA TAKİBİNE İMKAN BULUNAMAYAN UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ DAVALARDA DA; DEVLETİ VE GENEL BÜTÇELİ DAİRELERİ TEMSİL ETMEK VE SAVUNMAK ÜZERE, TÜRK VE YABANCI UYRUKLU AVUKATLARDAN YA DA AVUKATLIK ORTAKLIKLARINDAN İLGİLİ İDARELERCE 4734 SAYILI KANUN’UN 22. MADDESİNİN (H) BENDİ HÜKMÜNE GÖRE HİZMET SATIN ALINABİLİR    

 

5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

EMEKLİ SANDIĞININ DOĞRUDAN HİZMETİ İLE İLGİLİ OLMAYAN GAYRİMENKULLERİ İLE DİĞER KURULUŞLARDAKİ İŞTİRAK PAYLARININ SATILMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR DÜZENLENMEKTEDİR

MİLLİLEŞTİRME BELGELERİNİN KOMİSYONA İBRAZI  

 

MADDE 59: DEĞİŞTİRİLEN İBARELER

Kanun Maddesinin Mevcut - Eski Hali      

1- Vergi Usul Kanunu           

MADDE 204 

Alacaklar (MADDE 281)        

Borçlar (MADDE 285)           

Mükerrer (MADDE 315)        

2-  Katma Değer Vergisi Kanunu       

a- Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler   

b- Mal ve Hizmet İhracatı       

3-  Gelir Vergisi Kanunu       

a- Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İstisnası (Madde 19)

b- Ücretlerde (Madde 23)       

c-  Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Madde 42     

4-  Damga Vergisi Kanunu    

a- Madde 1       

b- Madde 23     

c-  Mükerrer Madde 30 

(1) SAYILI TABLO    

5-  Harçlar Kanunu   

(8) SAYILI TARİFE   

6-  Vergi Barışı Kanunu        

7-  Motorlu Taşıtlar Vergisi    

8-  Karayolları Trafik Kanunu

9-  4706 Sayılı Kanun           

10-  4070 Sayılı Kanun         

11-  1164 Sayılı Kanun         

12-  4562 Sayılı Kanun         

13-  5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun   

14-  1319 Sayılı Kanun         

15-  2828 Sayılı Kanun         

16-  5422 Sayılı Kanun         

17-  4389 Sayılı Kanun         

18-  5024 Sayılı Kanun         

Kanun Maddesinin Yeni Hali         

1-  213 Sayılı VUK’ta Değiştirilen İbareler (Madde 59/1)         

2-  3065 Sayılı KDVK’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/2)     

3-  193 Sayılı GVK’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/3)        

4-  488 Sayılı DVK’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/4)        

5-  492 Sayılı HK’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/5)           

6-  4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’nda Değiştirilen İbareler (Madde 59/6)      

7-  197 Sayılı MTVK’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/1)       

8-  2918 Sayılı Kanun’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/8)    

9-  4706 Sayılı Kanun’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/9)    

10-  4070 Sayılı Kanun’da Değiştirilen İbareler (Madde 59/10)

11-  1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu’nda Değiştirilen İbareler (Madde 59/11)     

12-  4572 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda Değiştirilen İbareler (Madde 59/12)     

13-  5083 Sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunda Değiştirilen İbareler (Madde 59/13)      

14-  1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Değiştirilen İbareler (Madde 59/14)           

15-  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda Değiştirilen İbareler (Madde 59/15) 

16-  5422 Sayılı Kanun’da Değiştirilen İbareler (59/16)          

17-  4389 Sayılı Kanun’da Değiştirilen İbareler (59/17)          

18-  5024 Sayılı Kanun’da Değiştirilen İbareler (59/18)          

Gerekçe, Açıklama ve Yürürlülük Tarihi  

 

MADDE 60: KALDIRILAN İBARELER    

Kanun Maddesinin Mevcut - Eski Hali      

1-  VUK’ta    

Mükerrer Madde 298 / (A)-4   

Mükerrer Madde 354   

Madde 353       

2-  KDVK’da 

İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim (Madde 32)         

3-  DVK’da   

4-  HK’da     

5-  4070 Sayılı Kanunda       

Satışı Yapılamayacak Taşınmaz Mallar (Madde 11)  

6-  1135 Sayılı Kanunda       

Kanun Maddesinin Yeni Hali         

1-  213 Sayılı VUK’ta Kaldırılan İbareler (Madde 60/1)

2-  3065 Sayılı KDVK’da Kaldırılan İbareler (Madde 60/2)       

3-  488 Sayılı DVK’da Kaldırılan İbareler (Madde 60/3)           

4-  492 Sayılı HK’da Kaldırılan İbareler (Madde 59/4)  

5-  4070 Sayılı Kanun’da Kaldırılan İbareler (Madde 59/5)       

6-  1135 Sayılı Kanun’da Kaldırılan İbareler (Madde 59/6)       

Gerekçe Açıklama ve Yürürlülük Tarihi   

 

GEÇİCİ MADDELER     

01.01.2004 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYETE GEÇEN OKULLARIN 625 SAYILI KANUN’DA YER ALAN HÜKÜMDEN, BU TARİHTEN SONRA FAALİYETE BAŞLAYAN OKULLARIN İSE YENİ YAPILAN DÜZENLEMEDE YER ALAN HÜKÜMDEN YARARLANMALARI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR        

BÜTÜN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN ÜZERİNDEN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ALINMASI, BUNA KARŞILIK BÜTÇE KANUNU İLE ALINAN PAYA SON VERİLMESİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR           

01.09.2004 TARİHİNDEN ÖNCE TEBLİĞ EDİLEN CEZA TUTANAKLARI İÇİN ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞI HUSUSUNA AÇIKLIK GETİRİLMEKTEDİR        

İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 23. ÜNİVERSİTELERARASI OLİMPİYAT OYUNLARININ DÜZENLENMESİ İŞİNİ ÜSTLENEN ORGANİZASYON KOMİTESİNİN VERGİLERDEN İSTİSNA TUTULMASI           

AR-GE HARCAMALARI İLE İLGİLİ      

SPOR KULÜPLERİNİN VERGİ BORÇLARINA TECİL İMKANI GETİRİLMEKTEDİR  

YÜRÜRLÜK MADDESİ