T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ          

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

KURULUŞ

 

Madde 1         

Madde 2         

Madde 3         

Madde 4         

Madde 5         

Madde 6         

Madde 7         

Madde 8         

Madde 9         

Madde 10      

Madde 11      

 

İKİNCİ KISIM

SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR

 

Madde 12      

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BU KANUNLA TANINAN HAKLAR

 

Madde 13      

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

SANDIĞIN GELİRİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ

 

Madde 14      

 

BEŞİNCİ KISIM

EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS TUTULACAK AYLIK,

ÜCRET VE ÖDENEKLER

 

Madde 15      

 

ALTINCI KISIM

EMEKLİ KESENEKLERİNİN KESİLME VE

SANDIĞA GÖNDERİLME ŞEKLİ

 

Madde 16      

Madde 17      

Madde 18      

Madde 19      

 

YEDİNCİ KISIM

SANDIĞIN MEVCUTLARI

 

Madde 20      

Madde 21      

Madde 22      

Madde 23      

Madde 24      

Madde 25      

 

 

 

SEKİZİNCİ KISIM

HESAP İŞLERİ

 

Madde 26      

Madde 27      

Madde 28      

Madde 29      

 

DOKUZUNCU KISIM

BU KANUNLA TANINAN HAKLARIN BAŞLANGICI

 

Madde 30      

 

ONUNCU KISIM

FİİLİ HİZMET MÜDDETİ

 

Madde 31      

Madde 32      

Madde 33      

Madde 34      

 

ONBİRİNCİ KISIM

İTİBARİ HİZMET MÜDDETİ

 

Madde 35      

Madde 36      

Madde 37      

Madde 38      

 

 

 

ONİKİNCİ KISIM

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER

 

Madde 39      

 

ONÜÇÜNCÜ KISIM

YAŞ HADLERİ

 

Madde 40      

 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

EMEKLİ AYLIĞI

 

Madde 41      

Madde 42      

Madde 43      

 

ONBEŞİNCİ KISIM

MALULLÜK

 

Madde 44      

Madde 45      

Madde 46      

Madde 47      

Madde 48      

Madde 49      

Madde 50      

Madde 51      

Madde 52      

 

 

 

ONALTINCI KISIM

ADİ MALULLÜK AYLIĞI

 

Madde 53      

Madde 54      

 

ONYEDİNCİ KISIM

VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI

 

Madde 55      

Madde 56      

Madde 57      

Madde 58       1

Madde 59       1

Madde 60       1

Madde 61       1

Madde 62       1

Madde 63       1

 

ONSEKİZİNCİ KISIM

HARP MALULLÜĞÜ

 

Madde 64       1

Madde 65       1

 

ONDOKUZUNCU KISIM

DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER

 

Madde 66       1

Madde 67       1

 

 

YİRMİNCİ KISIM

DUL VE YETİM AYLIKLARI

 

Madde 68       1

Madde 69       1

Madde 70       1

Madde 71       1

Madde 72       1

Madde 73       1

Madde 74       1

Madde 75       1

Madde 76       1

 

YİRMİBİRİNCİ KISIM

DUL VE YETİM AYLIĞININ

BAĞLANMAYACAĞI HALLER

 

Madde 77       1

Madde 78       1

Madde 79       1

Madde 80       1

Madde 81       1

 

YİRMİİKİNCİ KISIM

TOPTAN ÖDEME

 

Madde 82       1

Madde 83       1

Madde 84       1

Madde 85       1

Madde 86       1

 

 

 

YİRMİÜÇÜNCÜ KISIM

EMEKLİ KESENEKLERİNİN GERİ VERİLMESİ

 

Madde 87       1

Madde 88       1

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM

İKRAMİYE

 

Madde 89       1

Madde 90       1

 

YİRMİBEŞİNCİ KISIM

AYLIKLARIN BAŞLANGICI

 

Madde 91       1

 

YİRMİALTINCI KISIM

EMEKLİLİK HAKLARININ DÜŞMESİNİ VE

BAĞLANAN AYLIKLARIN DEVAMLI OLARAK

KESİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER

 

Madde 92      

Madde 93      

 

YİRMİYEDİNCİ KISIM

İKİ CİHETTEN VEYA AYNI SIFATLA (AYLIK)

VEYA (TOPTAN ÖDEME)’YE İSTİHKAK HALLERİ

 

Madde 94      

Madde 95      

Madde 96      

Madde 97      

 

YİRMİSEKİZİNCİ KISIM

EMEKLİ, ADİ MALULLÜK, VAZİFE MALULLÜĞÜ,

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARDAN VEYA

KESENEKLERİ GERİ VERİLENLERLE TOPTAN ÖDEME

YAPILANLARDAN BİR VAZİFEYE TAYİN EDİLENLER

 

Madde 98      

Madde 99      

Madde 100    

Madde 101    

Madde 102    

Madde 103    

Madde 104    

 

YİRMİDOKUZUNCU KISIM

YAŞ

 

Madde 105    

Madde 106    

Madde 107    

 

OTUZUNCU KISIM

MUHTAÇLIK

 

Madde 108    

Madde 109    

Madde 110    

Madde 111    

 

OTUZBİRİNCİ KISIM

AYLIK BAĞLANINCAYA, TOPTAN ÖDEME VE KESENEK

İADESİ YAPILINCAYA KADAR VERİLECEK AVANSLAR

 

Madde 112    

Madde 113    

Madde 114    

Madde 115    

 

OTUZİKİNCİ KISIM

ZAMANAŞIMI

 

Madde 116    

Madde 117    

Madde 118    

 

OTUZÜÇÜNCÜ KISIM

ÖDEME

 

Madde 119    

Madde 120    

Madde 121    

Madde 122    

 

OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM

YOKLAMA

 

Madde 123    

Madde 124    

 

OTUZBEŞİNCİ KISIM

BİRİKTİRME SANDIĞI

 

Madde 125    

Madde 126    

 

OTUZALTINCI KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 127    

Madde 128    

Madde 129    

Madde 130    

Madde 131    

Madde 132    

Madde 133    

Madde 134    

Madde 135    

Ek Madde 1    

Ek Madde 2    

Ek Madde 3    

Ek Madde 4    

Ek Madde 5    

Ek Madde 6    

Ek Madde 7    

Ek Madde 8    

Ek Madde 9    

Ek Madde 10 

Ek Madde 11 

Ek Madde 12 

Ek Madde 13 

Ek Madde 14 

Ek Madde 15 

Ek Madde 16 

Ek Madde 17 

Ek Madde 18 

Ek Madde 19 

Ek Madde 20 

Ek Madde 21 

Ek Madde 22 

Ek Madde 23 

Ek Madde 24 

Ek Madde 25 

Ek Madde 26 

Ek Madde 27 

Ek Madde 28 

Ek Madde 29 

Ek Madde 30 

Ek Madde 31 

Ek Madde 32 

Ek Madde 33 

Ek Madde 34 

Ek Madde 35 

Ek Madde 36 

Ek Madde 37 

Ek Madde 38 

Ek Madde 39 

Ek Madde 40 

Ek Madde 41 

Ek Madde 42 

Ek Madde 43 

Ek Madde 44 

Ek Madde 45 

Ek Madde 46 

Ek Madde 47 

Ek Madde 48 

Ek Madde 49 

Ek Madde 50 

Ek Madde 51 

Ek Madde 52 

Ek Madde 53 

Ek Madde 54 

Ek Madde 55 

Ek Madde 56 

Ek Madde 57 

Ek Madde 58 

Ek Madde 59 

Ek Madde 60 

Ek Madde 61 

Ek Madde 62 

Ek Madde 63 

Ek Madde 64 

Ek Madde 65 

Ek Madde 66 

Ek Madde 67 

Ek Madde 68 

Ek Madde 69 

Ek Madde 70 

Ek Madde 71 

Ek Madde 72 

Ek Madde 73 

Ek Madde 74 

Ek Madde 75 

Ek Madde 76 

Ek Madde 77 

Ek Madde 78 

 

OTUZYEDİNCİ KISIM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

A- DEVİR MUAMELELERİ         

Geçici Madde 1         

Geçici Madde 2         

Geçici Madde 3         

Geçici Madde 4         

Geçici Madde 5         

Geçici Madde 6         

Geçici Madde 7         

Geçici Madde 8         

Geçici Madde 9         

Geçici Madde 10       

Geçici Madde 11       

Geçici Madde 12       

Geçici Madde 13       

B- BU KANUN’UN (5434) YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU DURUMA GİRENLER        

Geçici Madde 14       

Geçici Madde 15       

Geçici Madde 16       

Geçici Madde 17       

Geçici Madde 18       

Geçici Madde 19       

Geçici Madde 20       

Geçici Madde 21       

Geçici Madde 22       

Geçici Madde 23       

Geçici Madde 24       

Geçici Madde 25       

Geçici Madde 26       

Geçici Madde 27       

Geçici Madde 28       

Geçici Madde 29       

Geçici Madde 30       

Geçici Madde 31       

C- BU KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN ÖLÜMLERİNDE DUL VE YETİMLERİNE BAĞLANACAK AYLIKLAR          

Geçici Madde 32       

D- EMEKLİ, DUL VE YETİMLERDEN BU KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞE TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR  VEYA SONRADAN VAZİFELERE GİRENLER          

Geçici Madde 33       

Geçici Madde 34       

Geçici Madde 35       

Geçici Madde 36       

Geçici Madde 37       

Geçici Madde 38       

Geçici Madde 39       

E- KALDIRILAN HÜKÜMLERE GÖRE BAĞLANAN EMEKLİ, DUL VE YETİMLER AYLIKLARI

Geçici Madde 40       

Geçici Madde 41       

Geçici Madde 42       

Geçici Madde 43       

Geçici Madde 44       

Geçici Madde 45       

Geçici Madde 46       

Geçici Madde 47       

Geçici Madde 48       

Geçici Madde 49       

Geçici Madde 50       

Geçici Madde 51       

Geçici Madde 52       

Geçici Madde 53       

F- DOĞUMLARI 8 ŞUBAT 1332 VEYA DAHA EVVELKİ TARİHLİ OLANLARIN YAŞLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER      

Geçici Madde 54       

G- MİLLET VEKİLLERİ İLE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE BAŞKANLARININ EMEKLİLİKLERİ      

Geçici Madde 55       

Geçici Madde 56       

Geçici Madde 57       

Geçici Madde 58       

Geçici Madde 59       

Geçici Madde 60       

Geçici Madde 61       

Geçici Madde 62       

Geçici Madde 63       

Geçici Madde 64       

H- BORÇLANMA HÜKÜMLERİ   

Geçici Madde 65       

Geçici Madde 66       

Geçici Madde 67       

Geçici Madde 68       

Geçici Madde 69       

Geçici Madde 70       

Geçici Madde 71       

Geçici Madde 72       

I- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 73       

Geçici Madde 74       

Geçici Madde 75       

Geçici Madde 76       

Geçici Madde 77       

Geçici Madde 78       

Geçici Madde 79       

Geçici Madde 80       

Geçici Madde 81       

Geçici Madde 82       

Geçici Madde 83       

Geçici Madde 84       

Geçici Madde 85       

Geçici Madde 86       

Geçici Madde 87       

Geçici Madde 88       

Geçici Madde 89       

Geçici Madde 90       

Geçici Madde 91       

Geçici Madde 92       

Geçici Madde 93       

Geçici Madde 94       

Geçici Madde 95       

Geçici Madde 96       

Geçici Madde 97       

Geçici Madde 98       

Geçici Madde 99       

Geçici Madde 100     

Geçici Madde 101     

Geçici Madde 102     

Geçici Madde 103     

Geçici Madde 104     

Geçici Madde 105     

Geçici Madde 106     

Geçici Madde 107     

Geçici Madde 108     

Geçici Madde 109     

Geçici Madde 110     

Geçici Madde 111     

Geçici Madde 112     

Geçici Madde 113     

Geçici Madde 114     

Geçici Madde 115     

Geçici Madde 116     

Geçici Madde 117     

Geçici Madde 118     

Geçici Madde 119     

Geçici Madde 120     

Geçici Madde 121     

Geçici Madde 122     

Geçici Madde 123     

Geçici Madde 124     

Geçici Madde 125     

Geçici Madde 126     

Geçici Madde 127     

Geçici Madde 128     

Geçici Madde 129     

Geçici Madde 130     

Geçici Madde 131     

Geçici Madde 132     

Geçici Madde 133     

Geçici Madde 134     

Geçici Madde 135     

Geçici Madde 136     

Geçici Madde 137     

Geçici Madde 138     

Geçici Madde 139     

Geçici Madde 140     

Geçici Madde 141     

Geçici Madde 142     

Geçici Madde 143     

Geçici Madde 144     

Geçici Madde 145     

Geçici Madde 146     

Geçici Madde 147     

Geçici Madde 148     

Geçici Madde 149     

Geçici Madde 150     

Geçici Madde 151     

Geçici Madde 152     

Geçici Madde 153     

Geçici Madde 154     

Geçici Madde 155     

Geçici Madde 156     

Geçici Madde 157     

Geçici Madde 158     

Geçici Madde 159     

Geçici Madde 160     

Geçici Madde 161     

Geçici Madde 162     

Geçici Madde 163     

Geçici Madde 164     

Geçici Madde 165     

Geçici Madde 166     

Geçici Madde 167     

Geçici Madde 168     

Geçici Madde 169     

Geçici Madde 170     

Geçici Madde 171     

Geçici Madde 172     

Geçici Madde 173     

Geçici Madde 174     

Geçici Madde 175     

Geçici Madde 176     

Geçici Madde 177     

Geçici Madde 178     

Geçici Madde 179     

Geçici Madde 180     

Geçici Madde 181     

Geçici Madde 182     

Geçici Madde 183     

Geçici Madde 184     

Geçici Madde 185     

Geçici Madde 186     

Geçici Madde 187     

Geçici Madde 188     

Geçici Madde 189     

Geçici Madde 190     

Geçici Madde 191     

Geçici Madde 192     

Geçici Madde 193     

Geçici Madde 194     

Geçici Madde 195     

Geçici Madde 196     

Geçici Madde 197     

Geçici Madde 198     

Geçici Madde 199     

Geçici Madde 200     

Geçici Madde 201     

Geçici Madde 202     

Geçici Madde 203     

Geçici Madde 204     

Geçici Madde 205     

Geçici Madde 206     

Geçici Madde 207     

Geçici Madde 208     

Geçici Madde 209     

Geçici Madde 210     

Geçici Madde 211     

Geçici Madde 212     

Geçici Madde 213     

Geçici Madde 214     

Geçici Madde 215     

Geçici Madde 216     

Geçici Madde 217     

Ek Geçici Madde 1    

Ek Geçici Madde 2    

Ek Geçici Madde 3    

Ek Geçici Madde 4    

Ek Geçici Madde 5    

Ek Geçici Madde 6    

Ek Geçici Madde 7    

Ek Geçici Madde 8    

Ek Geçici Madde 9    

Ek Geçici Madde 10  

Ek Geçici Madde 11  

Ek Geçici Madde 12  

Ek Geçici Madde 13  

Ek Geçici Madde 14  

Ek Geçici Madde 15  

Ek Geçici Madde 16  

Ek Geçici Madde 17  

Ek Geçici Madde 18  

Ek Geçici Madde 19  

Ek Geçici Madde 20  

Ek Geçici Madde 21  

Ek Geçici Madde 22  

Ek Geçici Madde 23  

Madde 136    

Madde 137    

5434 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1- 14.01.1988 tarih ve 311 sayılı KHK’nın Geçici 3. maddesi

(Geçici Madde 3)      

2 - 10.04.1989 tarih ve 366 sayılı KHK’nın Geçici 1. maddesi

(Geçici Madde 1)      

3- 30.12.1987 tarih ve 306 sayılı KHK’nın 5. maddesi (Madde 5)         

4- 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nın Geçici Maddeleri

(Geçici Madde 1 - Geçici Madde 3) 

5 - 01.10.1992 tarih ve 3841 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi (Geçici Madde 1)      

6- 03.12.1992 tarih ve 3854 sayılı Kanun'un 3. maddesi (Madde 3)     

7- 03.12.1992 tarih ve 3855 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi (Geçici Madde 1)       

8- 24.11.1994 tarih ve 4049 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi

(Geçici Madde 1)      

9- 13.06.2001 tarih ve 4677 sayılı Kanun(un Geçici 1. maddesi

EMEKLİLİK HESAPLAMALARI

Kadın Memurların Emeklilik Zamanının Hesaplanması      

Örnek hesaplama     

Örnekler        

Erkek Memurların Emeklilik Zamanının Hesaplanması      

Örnek Hesaplama     

Örnekler        

Özel Memurların Emekliliği (Polis-Asker, MİT vb.)           

Fiili Hizmet Zammı Alanlar İçin Hesaplama Örneği           

Kamu Görevlilerinin Emekli Aylıkları ve İkramiyelerinin Hesaplanması  

Emekli Aylığı Bağlanması ve Hesaplanması           

Aylık Bağlama Oranı 

Özel Hizmet Tazminatı Oranları      

Emekli Aylığı Hesaplamasında Formül        

Örnek Hesaplamalar

Kamu Görevlisinin İkramiyesinin Hesaplanması    

İkramiyede Hizmet Yılı        

İkramiye Örnekleri   

T.C. Emekli Sandığı Genelgeleri

DIŞ GENELGE (134)

DIŞ GENELGE (136)

DIŞ GENELGE (139)

DIŞ GENELGE (141)

DIŞ GENELGE (144)

DIŞ GENELGE (145)

FORMLAR VE DİLEKÇELER

Form:1- AÇIKTA İKEN EMEKLİLİK TALEP FORMU 

Form 2: Askerlik Borçlanması Dilekçesi     

Form 3: Diğer Hizmetlerin Borçlanma Dilekçesi    

Form 4: Dul/Yetim Aylığı Talep Dilekçesi  

Form 5: Görev Tazminatı Talep Dilekçesi   

Form 6: Evlilik Çeyiz Yardımı Talep Dilekçesi       

Form 7: Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi           

Form 8: Zamanaşımına Uğrayan Hizmetlerin İhya Dilekçesi        

Form 9: Toptan Ödeme Yapılan Hizmetlerin İhya Dilekçesi (SSK ve Bağ-Kur)  

Form 10: Zamanaşımına Uğrayan Hizmetlerin İhya Dilekçesi (T.C. Emekli Sandığı)     

Form 11: Toptan Ödeme Yapılan Hizmetlerin İhya Dilekçesi (T.C. Emekli Sandığı)      

Form 12: Muhtaçlık Belgesi 

Form 13: Sağlık Karnesi Başvuru Formu    

Form 14: Kimlik Araştırma Belgesi 

Form 15: Ücretsiz (aylıksız) İzin Sürelerini Borçlanma Formu    

Form:16: Sağlık Karnesi Yenileme Formu 

EMEKLİ SANDIĞI ADRES VE TELEFONLARI