BİRLEŞME VE DEVİR ALMALARDA DUE DILIGENCE

 

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

 

1-   GİRİŞ VE AMAÇ            

2-   Due Diligence Kavramı

2.1.   Due Diligence’in Tarihsel Gelişimi          

2.2.   Due Diligence ve Mergers & Acquitions

2.3.   Due Diligence’in Amaçları ve Kullanım Alanları      

2.4.   Due Diligence’ta Kullanılan Veriler         

2.4.1.    İç Veriler    

2.4.2.    Dış Veriler 

2.5.   Due Diligence ve Alt Süreçleri               

2.6.   Due Diligence Çeşitleri           

3-   Finansal Due Diligence               

3.1.   Finansal Due Diligence’in Amaçları        

3.2.   Dönem Sonu Bilançoları        

3.3.   Gelir Tabloları        

3.4.   Planlama Hesapları

3.5.   Finansal Due Diligence Raporu İçerik Taslağı ve Özet Rapor Örneği  

3.6.   Finansal Due Diligence ve Diğer Denetim – Analiz Çalışmaları             

3.6.1.    Dönem Sonu Denetimi -Satın Alma Denetimi- Kredibilite Denetimi

3.6.2.    Şirket Değerleme      

4-   Vergisel Due Diligence

4.1.   Vergisel Due Diligence’in Amacı            

4.2.   Vergisel Due Diligence’in Kapsamı ve Süresi        

4.3.   Vergi Riskleri İçin Teminat      

4.4.   Vergisel Due Diligence Raporunun İçeriği ve Örnek Rapor 

5-   Hukuki (Legal) Due Diligence    

5.1.   Hukuki Due Diligence’ın Amacı              

5.2.   Satış Sözleşmeleri  

5.3.   Taşınmazlar           

5.4.   Çevresel Tehlikeler

5.5.   Sigorta İlişkileri       

5.6.   Haklar - Lisanslar   

6-   Due Diligence Sonuçları ve Yapılacak İşlemler       

6.1.   Alıcı ve Satıcıların Sonuçlara Reaksiyonları           

6.2.   Satın Alma Fiyatını Oluşturan Unsurlar   

6.3.   Satın Alma İşlemi ve Satın Alma Sözleşmesinin İçeriği           

6.4.   Örnek Satın Alma Raporu      

7-   SONUÇ           

KAYNAKÇA