İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA SORUMLULUKLAR, BİLDİRİMLER VE YAPTIRIMLARI

 

1- İŞYERİ BİLDİRGESİ VE İŞYERİNİN TESCİLİ İLE BU KAPSAMDA İDARİ PARA CEZALARI        15

1-1- İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ.......................................... 16

1-2- RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN RUHSATLAR SONUCU İŞYERİ TESCİLİ          20

1-3- İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE BİRLİKTE VERİLECEK DİĞER BELGELER    21

1-4- BELİRLİ YERDE YAPILMAYAN VE BELİRLİ BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE EDİLEN İŞLERİN TESCİLİ......................................................................................... 22

1-5- İŞVEREN TARAFINDAN İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMEMİŞ OLMASI HÂLİNDE TESPİT VEYA RESMÎ BELGELERE İSTİNADEN RE’SEN TESCİL...................................... 22

1-6- DEVİR, NAKİL VEYA İNTİKAL HALİNDE İŞYERİNİN BİLDİRİMİ VE TESCİLİ     23

1-7- İŞYERİ BİLDİRGESİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI.............. 24

2- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMI............................ 25

2-1- 4/1-a SİGORTALILARININ İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ.......................... 25

2-2- 4/1-b SİGORTALILARININ İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ.......................... 27

2-3- 4/1-c SİGORTALILARININ İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ.......................... 28

2-4- ÇIRAK, STAJYER VE MESLEKİ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ     28

2-5- SİGORTALILARIN RE’SEN TESCİLİ .......................................... 28

2-6- 506 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARCA YAPILACAK İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ..................................................................... 29

2-7- KURUM VE KURULUŞLARIN SİGORTA TESCİL BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ    29

2-8- İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI............... 30

3- PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLMESİ............................... 31

3-1- 4/1-a SİGORTALILARININ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLEMESİ VE VERİLMESİ      33

3-1-1- 4/1-a Sigortalılarının Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi           33

3-2- 4/1-b SİGORTALILARININ PRİME ESAS KAZANÇLARININ BEYANI 36

3-3- 4/1-c SİGORTALILARININ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLEMESİ VE VERİLMESİ      37

3-3-1- 4/1-c Sigortalılarının Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi         38

3-4- MEMURLARIN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA İLİŞKİN PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ        39

3-4-1- İlk Defa 4/1-c Sigortalısı Olanların Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin Verilmesi............................................................................................... 40

3-4-2- Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan 4/1-c Sigortalılarının Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin Verilmesi...................................................... 42

3-5- PRİM BELGELERİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI................ 43

4- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİNİN BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMLARI 44

4-1- 4/1-a SİGORTALILARININ SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ    45

4-2- 4/1-b SİGORTALILARININ SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ    45

4-3- 4/1-c SİGORTALILARININ SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ    48

4-4- ÇIRAK, STAJYER VE MESLEKİ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞTEN AYRILMALARININ BİLDİRİMİ...................................................................................... 48

4-5- 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARCA YAPILACAK İŞTEN AYRILMALARIN BİLDİRİMİ.............................................................. 49

4-6- İŞTEN AYRILMANIN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI 49

5- VAZİFE MALULLÜĞÜ VE BİLDİRİMİ İLE BU KAPSAMDA İDARİ PARA CEZASI    50

6- ASGARİ İŞÇİLİK VE İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ    55

7- İHALE İŞLERİNİN BİLDİRİMİ........................................................... 79

8- YAPI RUHSATI VE DİĞER TÜM RUHSAT VEYA RUHSAT NİTELİĞİ TAŞIYAN İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ    84

9- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN DENETİM VE KONTROLÜNDE SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLARI.......................................................................................................... 85

9-1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARININ İŞİNİ YAPMASINA ENGEL OLAN, CEBİR VE TEHDİT KULLANANLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR           86

10- BANKALAR VE KAMU KURUMLARININ SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA BİLGİ VE BELGE VERME ZORUNLULUĞU VE YAPTIRIMI        87

10-1- KURUMDAN GELİR VE AYLIK ALANLARA ÖDEME YAPAN BANKALARIN İŞLEMLERİ       88

10-2- KURUMDAN GELİR VE AYLIK ALANLAR HARİCİNDE DİĞER BANKACILIK İŞ VE İŞLEMLERİ         89

10-3- ADALET BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ......................... 89

10-4- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ          89

10-5- BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ           90

10-6- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ       90

10-7- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 91

10-8- EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................... 91

10-9- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........ 91

10-10- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ         92

10-11- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 94

10-12- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................... 94

10-13- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..... 98

10-14- MALİYE BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................ 98

10-15- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............... 100

10-16- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ....... 101

10-17- SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................... 101

10-18- ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ           103

10-19- BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 104

10-20- BANKA SANDIKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ................... 104

10-21- BASIN İLAN KURUMU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ................ 105

10-22- BORSA İSTANBUL’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................... 105

10-23- KAMU İHALE KURUMU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............. 105

10-24- TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ    105

10-25- TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ         106

10-26- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........ 106

10-27- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ...... 106

10-28- KAMU KURUMLARININ ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......... 106

10-29- BİLGİ VE BELGELERİN GÖNDERİLME PERİYODU, İSTEME YÖNTEMLERİ         107

10-30- SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE BİLGİ VE BELGE VERME ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZALARI...................................................................... 109

11- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ŞOFÖR VE SANATÇILARIN (5510 SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİ) SİGORTALILIĞI VE YAPTIRIMLARI................................................. 110

11-1- TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE BENZERİ NİTELİKTEKİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR..................................... 111

11-2- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NCA BELİRLENECEK ALANLARDA KISMİ SÜRELİ OLARAK ÇALIŞANLAR............................................................................. 113

11-3- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ŞOFÖR VE SANATÇILARIN (5510 SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİ) BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLARI............................................ 117

12- ÜCRET TEDİYE BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ İBRAZI VE YAPTIRIMI         117

12-1- ÜCRET TEDİYE BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YAPTIRIM    119

13- İŞYERİ DEFTER, KAYIT VE BELGELERİNİN İBRAZI VE YAPTIRIMI 119

13-1- İŞYERİ DEFTER, KAYIT VE BELGELERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI.................................................. 121

14- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN BİLDİRİMLERİ VE YAPTIRIMLARI............................................................................... 122

14-1- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER         123

14-2- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER İLE İLGİLİ BİLDİRİMLERİN YAPTIRIMLARI................................................... 124

15- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ İLE SORUMLULUKLAR       125

15-1- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA SORUMLULUKLAR 127

15-2- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK BAKIMINDAN İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI.................................................... 128

15-3- SİGORTALININ KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASI....................................................... 129

15-4- SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK  129

16- 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ, İTİRAZ, DAVA VE ZAMANAŞIMI...................................................... 130

17- MEMURLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET TAKİP PROGRAMINA (HİTAP) GİRİLMESİ VE YAPTIRIMI.................................................. 136

17-1- MEMURLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET TAKİP PROGRAMINA (HİTAP) SÜRESİNDE GİRİLMEMESİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 139

18- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMI.. 144

18-1- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI......................................... 157

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA SORUMLULUKLAR, BİLDİRİMLER VE YAPTIRIMLARI

 

1- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMI................ 159

1-1- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI  160

2- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VEYA İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE DİĞER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ VE YAPTIRIMI.......................................... 161

2-1- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VEYA İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE DİĞER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI....................................................................................... 163

3- İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARI İLE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI VE YAPTIRIMI................................. 164

3-1- İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARI İLE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE İDARİ PARA CEZASI........................................ 166

4- RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA YAPILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE YAPTIRIMI........................................................................................ 168

4-1- RİSK VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ...................................... 168

4-2- RİSK DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI................................ 169

4-2-1- Tehlikelerin Tanımlanması........................................... 170

4-2-2- Risklerin Belirlenmesi ve Analizi.................................. 172

4-2-3- Risk Kontrol Adımları................................................... 172

4-2-4- Risk Değerlendirmesinde Dokümantasyon................... 173

4-2-5- Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi.......................... 173

4-3- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAYAN VEYA YAPTIRMAYAN VE KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI....................................................................................... 174

5- İŞVERENLERİN ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM TEDBİRLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI...................... 175

5-1- ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM TEDBİRLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI................................................................................................... 175

6- İŞYERİNDE MEYDANA GELEN CİDDİ, YAKIN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE DURUMUNDA İŞVERENİN TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI......................................... 176

6-1- TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI....................................................................................... 177

7- İŞVERENLERİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE YAPTIRIMI ....................................................................................... 178

7-1- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  179

8- İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARININ SAĞLIK GÖZETİMİNE TABİ TUTULMALARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI........................................................ 180

8-1- ÇALIŞANLARININ SAĞLIK GÖZETİMİNE TABİ TUTULMALARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI     182

9- İŞVERENİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI....... 182

9-1- BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI....................................................................................... 183

10- İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI   184

10-1- EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI........................ 187

10-2- EĞİTİM SÜRELERİ VE KONULARI....................................... 187

10-3- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI......................................... 188

11- İŞVERENİN ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI........................................... 189

11-1- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI.................................................................................................. 191

12- İŞVERENLERİN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI................................................................................ 192

12-1- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ.......... 193

12-2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ................................ 193

12-3- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISININ BELİRLENMESİ................ 194

12-4- ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLME VEYA ATANMA KOŞULLARI           194

12-5- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ........... 196

12-6- SEÇİM İŞLEMLERİNİN KAYDI............................................. 196

12-7- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN EĞİTİMİ........................................ 197

12-8- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI... 197

13- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI.......................................................................... 198

13-1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMASI İLE İLGİLİ İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................................................................................................. 198

13-2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN KURULACAĞI DİĞER İŞYERLERİ           199

13-3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN OLUŞUMU........... 199

13-4- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN EĞİTİMİ   200

13-5- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ  201

13-6- İŞVERENİN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NA İLİŞKİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................................................................... 202

13-7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.. 202

13-8- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ           202

13-9- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI................. 203

14- İŞHANI, İŞ MERKEZİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SANAYİ SİTELERİNİN YÖNETİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KOORDİNASYONU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMI....................................................................................................... 204

14-1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KOORDİNASYONU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞHANI, İŞ MERKEZİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SANAYİ SİTELERİNİN YÖNETİMLERİNE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI......................................... 205

15- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN TEFTİŞ, İNCELEME VE ARAŞTIRILMASINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI.......... 206

15-1- TEFTİŞTE İŞ MÜFETTİŞLERİNİN SORUMLULUĞU................ 207

15-2- TEFTİŞTE İŞÇİLERİN SORUMLULUĞU................................. 207

15-3- TEFTİŞTE ZABITANIN SORUMLULUĞU................................ 207

15-4- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN TEFTİŞ, İNCELEME VE ARAŞTIRILMASINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR    207

15-4-1- Teftiş İle İlgili İş Kanunu’na Göre Yaptırımlar............. 207

15-4-2- Teftiş İle İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yaptırımlar         208

16- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞİN DURDURULMASI VE YAPTIRIMLARI....................................................................................................... 209

16-1- İŞİN DURDURULMASI KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYAN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI VE DİĞER YAPTIRIMLAR..................................... 212

17- İŞVERENLERİN GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLARI........................................... 212

17-1- GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI................................................................................................. 213

18- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER VE BU YÖNETMELİKLERLE BELİRLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR....................................................................... 231

18-1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER    233

18-2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI. 235

19- ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SEBEBİYLE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA          235

20- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME................................................................................... 236

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA HAYATINDA (İŞ KANUNU) BİLDİRİMLER, SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLARI

 

1- İŞ HAYATINDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ VE YAPTIRIMI............... 241

2- İŞ İLİŞKİSİNDE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI VE YAPTIRIMI... 243

3- İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL ŞARTI, YAZILI OLMAYAN İŞ SÖZLEŞMESİ, ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN BELGE VE YAPTIRIMI......................................................... 245

4- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE YAPTIRIMI.................................... 247

5- ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLENMESİ, VERİLMESİ VE YAPTIRIMI 249

6- İŞYERİNDEN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE YAPTIRIMI...................... 253

7- İŞYERLERİNDE ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VE YAPTIRIMI      254

8- ÜCRET ÖDEMELERİNİN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMASI VE BANKAYA ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPTIRIM......................................................................................... 260

9- ÜCRET HESAP PUSULASI VERİLMEMESİNİN YAPTIRIMI............. 261

10- İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI UYGULANMASI VE YAPTIRIMI.. 262

11- ÜCRETLERDE ASGARİ ÜCRET SINIRI VE YAPTIRIMI................. 264

12- FAZLA ÇALIŞMA VE BU KAPSAMDA ÜCRET ÖDENMESİ VEYA İZİN KULLANILMASI VE YAPTIRIMI....................................................................................................... 266

13- YÜZDE USULÜ İLE ÜCRET ÖDENEN İŞYERLERİNDE HESAP PUSULASI GENEL TOPLAMINI GÖSTERİR BELGE DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMI... 270

14- YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK VE YAPTIRIMI 272

15- ÇALIŞMA SÜRELERİ, UYGULAMA ESASLARI VE BUNLARA AYKIRILIK DURUMUNDA YAPTIRIM....................................................................................................... 278

16- ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI VE YAPTIRIMI        282

17- YERALTI VE SU ALTINDA ÇALIŞMA YASAĞI VE YAPTIRIMI..... 292

18- GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI VE YAPTIRIMI............................... 292

19- ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA, SÜT İZNİ VE YAPTIRIMI................ 294

20- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLENMESİ VE YAPTIRIMI.............. 296

21- HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ VE YAPTIRIMI         298

22- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÖZEL USUL VE ESASLAR VE YAPTIRIMI...................................................................................... 302

23- İŞ VE İŞÇİ BULMA FAALİYETLERİNİN İZİN ALINMADAN YAPILMASI VE YAPTIRIMI   304

24- İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRI FİİLLER VE YAPTIRIM....................................................................................................... 307

EKLER (TABLOLAR)..................................................................... 311

YARARLANILAN KAYNAKLAR...................................................... 325