İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

 ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

 

I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER...................................................................... 19

II- MAVİ KART SAHİBİ OLANLAR.......................................................................................... 19

III- YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER .......... 20

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

 

I- İZİN BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK ......................................................................... 22

A- İLK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI............................................................................. 22

1- Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına Başvuru....................................................... 22

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yapılacak Başvuru.................................... 22

B- TÜRKİYE’DE İKAMETİ OLMAYANLARIN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU................... 23

C- UZATMA BAŞVURULARI........................................................................................... 23

II- BAŞVURUNUN YAPILMASI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER.......................... 23

A- ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU NASIL YAPILACAK......................................... 23

B- İZİN BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER................................................... 24

1- Yabancıdan İstenilen Belgeler................................................................................... 24

2- Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenilen Belgeler................... 24

3- Çalışma İzin Türlerine Göre İstenilen Diğer Belgeler ................................................. 25

a) Süreli Çalışma İzni............................................................................................... 25

b) Süresiz Çalışma İzni ........................................................................................... 25

c) Bağımsız Çalışma İzni ........................................................................................ 25

d) İstisnai Çalışma İzni............................................................................................. 26

III- UZATMA BAŞVURULARI.................................................................................................. 26

A- UZATMA BAŞVURULARI.............................................................................................. 26

B- UZATMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK......................................................... 26

C- İZİN SÜRESİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN KAÇ GÜN ÇALIŞILABİLİR?....................... 26

D- UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER.................................................. 26

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İZİN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİLMESİ

 

I- BAKANLIĞIN EKSİK EVRAK TESPİTİ ............................................................................... 28

II- İLGİLİ MERCİLERDEN GÖRÜŞ ALINMASININ USUL VE ESASLARI ............................. 28

A- İLGİLİ MERCİLERİN GÖRÜŞ VERME SÜRESİ.......................................................... 28

B- İLGİLİ MERCİLERİN EKSİK EVRAK TESPİTİ............................................................. 29

C- GÖRÜŞ İSTENEN KURUM VE KURULUŞLARCA EVRAKLARIN İNCELENMESİ.... 29

III- İZİNLERİN VERİLMESİ VEYA UZATILMASINDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ...... 29

A- GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ................................................................... 29

B- BAKANLIĞIN İZİN VERMEYE İLİŞKİN ÖZEL KRİTERLERİ........................................ 30

IV- İZİN KARARI VE BİLDİRİMİ.............................................................................................. 32

A- KARAR......................................................................................................................... 32

B- DÜZELTME KARARI................................................................................................... 32

C- BAKANLIK KARARININ İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİMİ............................................ 32

V- BAKANLIĞA BİLGİ VERMEK KOŞULU İLE İZİN ALMAKSIZIN YABANCI İSTİHDAM EDECEK KURUMLAR     33

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İZİNLERİN SINIRLANDIRILMASI

 

I- İZİNLERİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İSTİSNAİ DURUMLAR ................................ 34

II- İZİN İSTEMİNİN REDDİ....................................................................................................... 34

III- İZNİN İPTALİ....................................................................................................................... 35

IV- İPTAL EDİLEN ÇALIŞMA İZİN BELGESİNİN İADESİ......................................................... 35

V- İZNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ................................................................................. 35

 

 


BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİ

 

I- SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ..................................................................................... 36

A- SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ.................................................................................................. 36

B- SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİNİN COĞRAFİ ALANI .............................................................. 36

C- SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILMASI .................................................................... 36

D- İZİN VE UZATMAYA İLİŞKİN ÜST SINIR...................................................................... 37

E- KANUNİ ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLECEK SÜRELER ................................................... 37

F- ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İKAMET İZNİNDE KESİNTİ.................................................. 37

G- YABANCININ EŞ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI           37

H- KANUNİ VE KESİNTİSİZ İKAMETİ GÖSTERİR BELGENİN İBRAZI............................. 37

II- SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ.................................................................................. 38

A- SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ................................................................................................ 38

B- KANUNİ VE KESİNTİSİZ İKAMETİ GÖSTERİR BELGENİN İBRAZI............................. 38

C- YABANCININ, EŞİNİN VE ÇOCUKLARIN KANUNİ VE KESİNTİSİZ İKAMET SÜRELERİNİN HESAPLANMASI 38

D- KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI ....................................................... 38

III-  BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ.............................................................................. 39

A- BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ.............................................................................................. 39

B- KANUNİ VE KESİNTİSİZ İKAMETİ GÖSTERİR BELGENİN İBRAZI ............................ 39

C- YABANCININ, EŞİNİN VE ÇOCUKLARIN KANUNİ VE KESİNTİSİZ İKAMET SÜRELERİNİN HESAPLANMASI                 39

D- BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZİN TALEBİNDE İSTENİLEBİLECEK DİĞER BELGELER ........ 39

E- BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAAT BELGESİ ........................................................ 40

 

ALTINCI BÖLÜM

İSTİSNAİ OLARAK ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ

 

I- İSTİSNAİ HALLER.............................................................................................................. 41

II- TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLANLAR........................................................................... 41

III- YERLEŞMİŞ SAYILAN YABANCILAR.............................................................................. 41

IV- YERLEŞMİŞ SAYILAN YABANCILARIN ÇOCUKLARI.................................................... 42

V- TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLER....................................................................... 42

VI- RÜŞT YAŞINI DOLDURMADAN TÜRKİYE’YE GELEREK EĞİTİMİNİ TÜRKİYE’DE TAMAMLAYANLAR            42

VII- 2510 SAYILI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA OLANLAR ................................................... 42

VIII- AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKE VATANDAŞLARI İLE BUNLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI     42

IX- BÜYÜKELÇİLİK, KONSOLOSLUK VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİKLERİNDE GÖREVLENDİRİLENLER İLE EŞ VE ÇOCUKLARI ......................................................... 42

X- BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLARLA KISA SÜRELİ GELENLER ............. 43

XI- KİLİT PERSONEL NİTELİĞİNDEKİ YABANCILAR.......................................................... 43

XII- TÜRKİYE’DE BULUNAN BÜYÜKELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLAR BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN OKULLARDAKİ YABANCI ÖĞRETMENLER, KÜLTÜR KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLENLER İLE DİN KURUMLARINDA GÖREV ALACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ.............................................................................. 43

XIII- ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF OLANLAR......................................................................... 43

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YABANCILARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR

 

I- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ      46

II- MESLEKİ HİZMETLER KAPSAMINDA ÇALIŞACAK YABANCILARIN İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINA ÜYE OLMALARI           46

III- VATANSIZ KİŞİLERE TANINAN HAKLAR VE GÜVENCELER....................................... 46

IV- TÜRKİYE’YE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK YABANCILAR................................ 47

V- VİZE VERİLMEYECEK YABANCILAR ............................................................................ 47

VI- ŞİRKET ORTAĞI YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ ALACAKLAR MI?............................... 48

VII- MAVİ KARTLILAR ÇALIŞMA İZNİ ALMAK ZORUNDALAR MI?................................... 48

VIII- SURİYE UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ........................................................... 48

IX- TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİLERİNİN ÇALIŞMALARI ............................................... 48

X- ZORUNLU STAJ YAPAN YABANCININ İZİN ALMASI GEREKİYOR MU?..................... 49

XI- YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞTIRILMASI 49

A- YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELAMANI İÇİN İZİN ALINMASI GEREKİR Mİ?......... 49

B- YABANCI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SAYISI........................................................................ 51

C- YABANCIYA ÖĞRETİM ELAMANINA ÖDENECEK ÜCRET......................................... 51

XII- YABANCI BASIN MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI....................................... 52

XIII- YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ............................................................................. 52

XIV- TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMEYECEK YABANCILAR...................... 53

XV- YABANCILARIN ÇALIŞMASI ÜÇ AYI GEÇMEYENLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ............ 53

XVI- STAJ YAPACAK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ ALACAKLAR MI? ................................. 55

XVII- YABANCI ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA İZİNLERİ............................................................ 55

XVIII- YABANCI İŞÇİLERİN İŞ KANUNU YÖNÜNDEN DURUMLARI.................................... 56

A- KIDEM TAZMİNATI........................................................................................................ 56

B- İHBAR TAZMİNATI........................................................................................................ 56

C- İŞE İADE........................................................................................................................ 56

D- TOPLU İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN HAKLAR.................................................................. 57

E- YABANCI PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) ÇALIŞABİLİR Mİ?.......................................... 57

F- DİĞER HAKLAR............................................................................................................. 57

XIX- YABANCI İŞÇİLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN DURUMLARI........ 57

XX- SİGORTA TEŞVİKLERİ YÖNÜNDEN YABANCI ÇALIŞANLARIN DURUMLARI.............. 57

XXI- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÖNÜNDEN YABANCI ÇALIŞANLARIN DURUMLARI           57

XXII- İŞE BAŞLAMAYAN YABANCININ BİLDİRİLMESİ......................................................... 58

XXIII- İŞTEN AYRILAN YABANCININ BİLDİRİLMESİ............................................................ 58

XXIV- SINIRDIŞI EDİLEN KAÇAK ÇALIŞAN YABANCININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI               58

XXV- BAĞIMSIZ ÇALIŞANIN İŞYERİNİN KAPATILMASI....................................................... 58

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI

 

I- TANIMLAR............................................................................................................................ 59

A- ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR......................................... 59

B- KİLİT PERSONEL ..........................................................................................................60

II- ÇALIŞMA İZİNLERİNİN VERİLMESİNDE USUL VE ESASLAR.......................................... 60

A- İRTİBAT BÜROLARINDA İSTİHDAM............................................................................ 60

B- ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURT DIŞINDAN MÜRACAAT..................................................... 60

C- ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURT İÇİNDEN MÜRACAAT....................................................... 61

D- MÜRACAATTA ARANACAK BELGELER...................................................................... 61

E- ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURULARI...................................................................... 62

F- ÇALIŞMA İZİNLERİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRESİ................................................ 63

G- ASKI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI.......................................................................... 63

H- MESLEKİ EĞİTİM ALANI DIŞINDAKİ BİR GÖREVDE İSTİHDAM................................ 63

I- ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNİN REDDİ.......................................................................... 64

İ- İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN BİLDİRİLMESİ........................................................................ 64

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI

 

I- HARÇ ALIMI ........................................................................................................................ 65

II- 2015 YILINDA UYGULANACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI         65

A- 2015 YILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI ................... 65

B- HARÇLARIN YATIRILACAĞI BANKALAR..................................................................... 65

C- HARÇLARIN YATIRILMASI........................................................................................... 66

 

ONUNCU BÖLÜM

YABANCI İŞÇİLERİN DENETİMİ VE PARA CEZASI

 

I- DENETLEME YETKİSİ ...................................................................................................... 67

II- KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI........................................................... 67

III- ÖRNEK MAHKEME KARARLARI..................................................................................... 68

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİ KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 

 

I- GENEL BİLGİ ................................................................................................................... 141

II- BAKANLIĞA İTİRAZ EDİLMESİ....................................................................................... 141

III- DAVA AÇILMASI..............................................................................................................141

IV- İDARE MAHKEMESİ ÖRNEK KARARLARI.................................................................... 142

ONİKİNCİ BÖLÜM

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARINA KARŞI DAVA YOLLARI

 

I- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI .............................................................. 163

II- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İDARİ MAKAMLARA İTİRAZ ............................... 163

III- İDARİ PARA CEZALARINDA KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI..................... 163

IV- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARI HAKKINDA KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI .................................................................... 164

A- İDARİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ................................................. 164

B- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ.................................................................... 164

C- KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM    164

D- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI........................................................................... 164

E- KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI....................................................... 165

F- KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI.................................................. 165

G- KABAHATLERDE SORUMLULUK (HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR)            166

H- KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME............................................................................... 166

V- MAHKEME MASRAFLARININ VE VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ............................ 166

A- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI SULH CEZA HAKİMLİĞİNE BAŞVURU.............. 166

1- Başvuru Yolu ........................................................................................................... 166

2- Başvurunun İncelenmesi .......................................................................................... 167

B- İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SULH CEZA HAKİMLİĞİ KARARINA İTİRAZ.... 168

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR....................................... 229