11 Temmuz 2018 Çarşamba

Bağ-Kur’luya emekllik fırsatı

Yazarın Tüm Yazıları


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/b maddesi (eski Bağ-Kur) kapsamında bulunan muhtar sigortalılar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçlarınındurdurulması suretiyle ortadan kaldırılması, yapılandırılması ve ortadan kaldırılan sürelerin yeniden canlandırılması konusunda 11.05.2018 tarihli  ve7143 sayılıVergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  ile düzenleme yapıldı.Söz konusu düzenlemelerin ayrıntılarını açıklayalım. 

Sigortalılığın durdurulması 

7143 sayılı Kanununa göreköy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 31.05.2018 tarihi itibarıyla borcu olanlar yararlanacaklar. Buna göre bu kişiler 31.07.2018 tarihine  kadar prim borçlarını  ödememeleri veya prim borçlarını yapılandırmamaları durumunda  sigortalılık süreleri tescil tarihi itibariyle dondurulacak ve bu süreler sigortalı hizmet süreleri olarak değerlendirilmeyecek. Hizmet süresinin bir kısmı için prim ödenmişse bu primlerde geçerli olacak. 

İsteyen ödeyebilecek 

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan isteyenler 31.07.2018 tarihine kadar  borçlarını ödeyerek veya yapılandırarak, sigortalılık hizmet sürelerinin geçerli olmasını sağlayabilecekler. Böylece emekli olabilmek için eksik olan prim ödeme gün sayılarını tamamlama imkanına kavuşmuş olabilecekler. 

Canlandırma imkanı 

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan mevcut durum itibariyle sigortalılık süreleri durdurulanların sigortalılıkları  çalışmanın devam ediyor olması şartıyla 01.06.2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak. 

Faizsiz iade edilecek 

Sigortalı veya  hak sahipleri tarafından daha sonra talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80. Maddesine göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilebilecek. Durdurulan sigortalılık süresinin yeniden canlandırılması durumunda  hesaplanan borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. İhya edilerek kazanılacak hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacak. 

Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek. Dondurulan sigortalılık hizmet sürelerinin canlandırılabilmesi için sigortalının veya hak sahiplerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna talepte bulunması gerekiyor. 

 


Güneş Gazetesi - 10.07.2018
  • Mevzuatta Son Çıkanlar