T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 52

 

(04 Temmuz 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)

 

Konusu          : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi             : 04/07/2019

Sayısı            : KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi - 38

İlgili olduğu maddeler         : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69  

İlgili olduğu kazanç türleri  : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 


Eklenme Tarihi : 05 Temmuz 2019 15:07