(31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 – 4.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 538

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15/6/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2018


Eklenme Tarihi : 02 Ocak 2019 15:01