(30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 - 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 405

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

30 Kasım 2018


Eklenme Tarihi : 01 Aralık 2018 09:12