Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

(23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 17. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Faaliyet izni askıya alınanlar, denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler ve sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, bu yükümlülüklerini yerine getirene kadar denetim yapamazlar ve denetim ekiplerinde görevlendirilemezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 25. maddede öngörülen sürekli eğitim programlarını tamamlamayanların denetçi olarak faaliyet göstermesi veya denetim ekiplerinde görevlendirilmesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43. maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 31.12.2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26.12.2012

28509

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin

Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21.10.2014

29152

2-

22.12.2015

29570

3-

21.7.2017

30130

 


Eklenme Tarihi : 23 Kasım 2018 09:11