CUMHURBAŞKANI KARARI

 


(31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 7

11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8. maddeleri ile 10. maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için Öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27.08.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9. maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

31 Temmuz 2018

 


Eklenme Tarihi : 31 Temmuz 2018 17:07