OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR

(5 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 Karar No: 1134                                                                                            Karar Tarihi: 03.01.2017

Anayasanın 120’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03.01.2017 tarihli 49’uncu Birleşiminde onaylanmıştır.


Eklenme Tarihi : 05 Ocak 2017 09:01