Stopaj Oranları Değişti1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 1015

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

                                                 30 Nisan 2019

 

                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

 

30/04/2019 TARİHLİ VE 1015 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

MADDE 1: 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,”

MADDE 2: Bu Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu Karar Hükümlerini Haziren ve Maliye Bakanı yürütür.
Eklenme Tarihi : 12 Haziran 2019 09:06
Haber
Stopaj Oranları Değişti

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1015 193 sayılı...

Haber
ÖTV Oranları Arttı

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                      Sayı : 30761...

Haber
Vergi Usul Kanunu 116 sayılı sirküleri

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (29 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Mevzuatta Son Çıkanlar