Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)

 

(22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 848

17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Mart 2019


Eklenme Tarihi : 12 Nisan 2019 10:04
Haber
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:...

Haber
2019 / 9 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 24.04.2019...

Haber
Stopaj Oranları Değişti

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1015 193 sayılı...

Mevzuatta Son Çıkanlar