5510 Sayılı Kanunun 4/1-(C) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanırken Talep Edilen Belgeler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

DUYURU

 

(02 Nisan 2019 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır)

 

5510 SAYILI KANUNUN 4/1-(c) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN HAK

SAHİPLERİNE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIRKEN TALEP EDİLEN BELGELER

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği 4/1-(c) kapsamındaki Kurumumuz sigortalılarının/iştirakçilerin vefat etmesi halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile yazılı talepte bulunmaları yeterli olmaktadır.

Ancak istisnai hallerde aşağıdaki belgeler hak sahiplerinden talep edilmektedir.

Gerek vefat eden sigortalının, gerekse de hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanma şartlarını yerine getirip getirmediklerinin kontrolü Kurumumuzca yazışmaya gerek olmaksızın elektronik ortamda yapılmaktadır.

Ancak, bazı kamu kurumlarının sigortalıların vefat etmesi durumunda geride kalanlara ölüm aylığı bağlanmasına esas olmak üzere hak sahiplerinden çok sayıda belge talep ettikleri tespit edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılara/iştirakçilere aylık bağlanmasına esas talep edilen belgelere yönelik düzenlemelerin Kurumumuzun 2011/32 sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırıldığı da göz önünde bulundurularak bürokrasiye neden olmadan hızlı ve etkin hizmet sunulması için kamu kurumlarının hak sahiplerinden gereksiz belge talep etmemeleri ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

 

- Muhtaçlık Belgesi ve Sağlık Kurulu Raporu (Sadece yaş ve öğrenim şartı itibariyle aylık bağlanamayan erkek çocuklar ile 65 yaşından küçük babaya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde gönderilecektir)

- Öğrenci Belgesi (Sadece yurtdışındaki öğretim kurumlarında öğrenime devam eden erkek çocuklar için talep edilmektedir)

 

Not: GELİR/AYLIK/ÖDENEK TALEP BELGESİ (EK-38), aşağıdaki adres üzerinden temin edilebilecektir. 

Eklenme Tarihi : 23 Mayıs 2019 10:05
Haber
Stopaj Oranları Değişti

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1015 193 sayılı...

Haber
ÖTV Oranları Arttı

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                      Sayı : 30761...

Haber
Vergi Usul Kanunu 116 sayılı sirküleri

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (29 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Mevzuatta Son Çıkanlar