4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

Karar Sayısı: 132

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Eylül 2018

 

(24 Eylül 2018 Tarihli ve 30545 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

23.9.2018 TARİHLİ VE 132 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan "- Diğerleri" satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

- Diğerleri

 

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

  --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar

45

  --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar

50

  --- Diğerleri

60

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar

45

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 135.000 TL'yi aşmayanlar

50

   ---- Diğerleri

60

  --- Diğerleri

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

100

   ---- Diğerleri

110

 -- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

 

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

100

   ---- Diğerleri

110

  --- Diğerleri

160

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 27 Ekim 2018 09:10
Haber
2018 / 36 Sayılı Genelge - 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Çalışmalar

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme...

Haber
Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Eylül 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Mevzuatta Son Çıkanlar