11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140)

Karar Sayısı: 140

11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, aynı Kanunun 9. maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2018

 

(02 Ekim 2018 Tarihli ve 30553 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

1.10.2018 TARİHLİ VE 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Ödeme süresi

MADDE 1 - (1) 11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1.10.2018 (30.9.2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15.10.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Karar 1.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür


Eklenme Tarihi : 27 Ekim 2018 09:10
Haber
Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/103, K: 2019/4 Sayılı Kararı

(14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:...

Haber
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI...

Haber
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c)

Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK...

Mevzuatta Son Çıkanlar