11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140)

Karar Sayısı: 140

11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, aynı Kanunun 9. maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2018

 

(02 Ekim 2018 Tarihli ve 30553 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

1.10.2018 TARİHLİ VE 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Ödeme süresi

MADDE 1 - (1) 11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1.10.2018 (30.9.2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15.10.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Karar 1.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür


Eklenme Tarihi : 27 Ekim 2018 09:10
Haber
2018 / 36 Sayılı Genelge - 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Çalışmalar

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme...

Haber
Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Eylül 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Mevzuatta Son Çıkanlar