Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 16)...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

2017/11174 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2017/11174 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar

Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:56) DEĞERLİ KAĞITLAR (30...

Haber
2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ...

Haber
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER (30 Aralık...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(12 Ekim 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Torba Kanun Tasarısının Vergilere İlişkin Hükümleri
Nuri Değer

I- GİRİŞ

Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 130. maddeden oluşmaktadır.

Söz konusu Tasarı ile öngörülen değişikliklerin 38. maddesi vergi kanunları ile geri kalan maddeleri ise muhtelif kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgilidir.

Biz sadece vergi kanunlarına ilişkin olarak tasarıdaki sıralamasına göre yapılması düşünülen değişiklikler üzerinde duracağız.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER