Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL...


Bağ-Kur Prim Borçlusuna Kredi Müjdesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (14 Şubat 2018 Tarihinde...


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Tarih     : 02.02.2018 Sayı       : 31853594-101-1510-39...

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.ç) (13...

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/3)’NDE...

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından: YABANCI PLAKALI ARAÇLARA VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNE...

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK (13...

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (12 Şubat 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı...

Haber
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (06 Şubat...

Haber
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381)

Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 314)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(04 Şubat 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Maddi Duran Varlıklar
Cansu ÜNLÜ

I- GİRİŞ

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardının kapsamına maddi duran varlık olarak tanımlanan unsurlar girmektedir. Bir başka standart farklı muhasebe işlemlerini gerektirmediği veya izin vermediği sürece, maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı hükümleri uygulanmaktadır.

Bu sebeple çalışmamız kapsamında maddi duran varlıkların tanımı yapılacak, maddi duran varlık sayılan ve sayılmayan kalemlere ilişkin örnekler üzerinde durulacak, söz konusu maddi duran varlıklar kaleminin ilk kez finansal tablolara alınması ve finansal tablolara alındıktan sonraki muhasebeleştirmeleri hakkında bilgiler verilecektir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER