Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (07 Kasım 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayımlanmıştır)...


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/191] Sayılı Kararı

(27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/191] Sayılı Kararı


2018 / 35 Sayılı Genelge - 2018/26 Sayılı Genelgenin Bazı Maddelerinin İptal Edilmesi Hakkında

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih   : 05.10.2018...

7147 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN (24 Ekim 2018 Tarihli ve 30575 Sayılı...

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 199)

Karar Sayısı: 199 Ekli "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik...

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL...

2018 / 36 Sayılı Genelge - 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Çalışmalar

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI (17 Ekim 2018 Tarihli ve...

Haber
Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/68, K: 2018/87 Sayılı Kararı

(16 Ekim 2018 Tarihli ve 30567 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:...

Haber
Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Eylül 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

KDV’de Kısmi Tevkifat Uygulaması
Mehmet Emin AKYOL

I- GİRİŞ

KDVK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasına göre; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak Genel Tebliğ bazında düzenlemeler yapmakta, belirlenen mal ve hizmetler için alıcılara KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü getirmektedir.


Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER