Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (08 Temmuz 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...


Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13 Haziran 2019...

7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (12 Haziran...

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra...

2019 / 12 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 21.05.2019...

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...

Haber
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ...

Haber
2019 / 11 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih       : 21.05.2019...

Haber
2019 / 10 Sayılı Genelge - Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 16.05.2019...

Komisyon Olarak Alınan Bedellerin KDV Karşısındaki Durumu
Mehmet MAÇ

I- GİRİŞ

Komisyon, bir hizmet bedeli olduğundan, bu işlemin KDV kapsamına girmesi ve KDV’den istisna edilmiş olmaması durumunda KDV’ye tabidir.

Komisyonun hangi hallerde KDV kapsamına girmediği veya KDV’den istisna olabildiği, karmaşık bir yapı arz etmektedir.

Bu çalışmamızda konu ile ilgili mevzuat ve özelgeler değerlendirilmek ve kendi yorumlarımız katılmak suretiyle komisyon olarak alınan bedellerin KDV karşısındaki durumu irdelenmiştir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER