2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA...


7157 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU (31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 – 2.Mükerrer Sayılı Resmi...


7156 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’...

2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537)

Karar Sayısı: 537 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme...

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Danıştay Kararı Hakkında Duyuru (Sağlık Uygulama Tebliğ)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (08 Ocak 2019 Tarihinde...

Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklik Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(02 Ocak 2019 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Haber
7159 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (28 Aralık 2018 Tarihli...

Haber
7158 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına ..

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (03 Aralık 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayımlanmıştır)...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinin Usul ve Esasları
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Sermaye ve döviz yetersizliği sorunları ile yıllardır uğraşan Ülkemizde, üretilen mal ve hizmetlerin ihraç edilmesi dolayısıyla elde edilen dövizlerin Yurda getirilmesi gerekir. Bu konuda yasal düzenleme bulunmasa dahi, ihracatçı firmanın ihtiyacı olsun olmasın söz konusu dövizleri Yurda getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, ihraç edilen ürünler için mutlaka bir miktar döviz harcanmıştır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER