KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı:...


KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (25 Ağustos 2017...

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA...

2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2017/10609 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki...

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN...

2017/10543 Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2017/10543 Ekli "Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe...

Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(12 Eylül 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

2017/10585 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2017/10585 Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına...

Haber
2017/10546 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Karar Sayısı : 2017/10546 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Sözleşmeli...

Haber
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/9)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Haber
Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE...

Bozulan Gıda Maddelerinin İmha İşlemi ve Vergisel Boyutları-I
Mehmet MAÇ

I- GENEL SAĞLIK MEVZUATI YÖNÜNDEN BOZUK GIDA MAD­DELERİ VE İMHA İŞLEMİ

A- VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Gıda maddelerinin üretimi veya alım satımı ile uğraşan firmalar, muhtelif nedenlerle bozularak sağlığa zararlı hale gelen ve böylelikle ticari değeri kalmayan gıda maddeleri hakkındaki;

- İnsan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan yasal düzenlemeleri,

- Bu maddelere ilişkin vergisel hükümleri,

bilmek ve tatbik etmek durumundadırlar.


Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER