2017 Mart Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (02 Mayıs 2017 Tarihinde...


Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK...


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA...

2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı: 2017/10111                                                    ...

15 Temmuz Gazilerinin Genel Sağlık Sigortası Primleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (02 Mayıs 2017 Tarihinde...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ...

İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgesi Hakkında Önemli Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet...

E-Bildirge Hakkında Duyuru

T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü (14 Nisan 2017 Tarihinde SGK...

Haber
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL...

Haber
Ertelenen 2016 Aralık Ayı SGK Primi Gider Yazılamayacak

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü...

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Gerçekleştirilecek Yatırımlara Tanınan Devlet Yardımları
Nuri Değer

1 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin 2016/9569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayınlanması üzerine konuya ilişkin olarak bir yazı yayımlamıştım(1).

Söz konusu yazıda, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki; iller, yatırım konularının kapsamı, destek unsurları ve yararlanama şartları ile diğer konular açıklandıktan sonra,  II- Cazibe Merkezleri Programı İle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Karşılaştırılması” başlıklı bölümünde;

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER