Yaklaşım Kategorileri
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EL KİTABI

441 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2007 ŞUBAT BASKI
KDV Dahil
20,00 TL
 

ŞEVKET TEZEL

Sosyal Güvenlik Uzmanı

  • hizmet akdi ve uygulama esasları

  • işverenin yükümlülükleri

  • çalıştırma zorunluluğu

  • işverenin çalıştırma esasları

  • ücret unsuru ve uygulama esasları

  • ücretle ilgili cezai hükümler

  • yıllık ücretli izin hakkı ve uygulama esasları

  • iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve rücuan tazminat davaları

  • iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi esasları

  • iş akdinin işveren tarafından feshinin esasları

  • tüm yönleriyle bildirim süreleri ve ihbar tazminatı esasları

  • soru ve cevaplarla kıdem tazminatı

  • işsizlik sigortası uygulamasının esasları

  • 4857, 506 ve 5510 sayılı yasalar kapsamında idari cezalar ve bunlara itiraz usulü

  • soru ve cevaplarla yurtiçi tebligat esasları

  • yargı kararları

  • uygulama örnekleri

  • ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENMİŞ 2. BASKI 

Satın Al İçindekiler