İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAM VE MEVZUAT

 

1. Kısa Çalışma Nedir?........................................................................................................... 17

2. Kısa Çalışma Ne Değildir?................................................................................................. 17

3. Kısa Çalışmanın Mevcut Uygulaması Hangi Mevzuatla Düzenlenmiştir? ................... 17

4. Kısa Çalışmanın Faydaları Nelerdir?................................................................................ 18

5. Kısa Çalışma Talebi İçin Gerekli Olan Genel Ekonomik Krizden Ne Anlamalıyız?....... 20

6. Kısa Çalışma Talebi İçin Gerekli Olan Zorlayıcı Nedenler Nelerdir?............................. 20

7. Kısa Çalışma Uygulaması Bakımından Zorlayıcı Neden ve Genel Ekonomik Kriz Hangi Açıdan Ayrılır?           21

8. Kısa Çalışma Amaçlı Yapılan Geçici Olarak İşin Durması Ne Demektir?....................... 21

9. Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?............................................................................................ 22

10. Kısa Çalışmanın Ülkemiz Mevzuatındaki Seyri Nasıldır?............................................. 22

11. Kısa Çalışma Uygulamasında 2008, 2009 ve 2010 Yılı Başvurularına Özgü Olarak Yapılan Değişiklikler Nelerdir?       25

12. Kısa Çalışma Süreci Ne Şekilde İşler?........................................................................... 28

 

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE SÜRECİ

 

13. Hangi İşverenler Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunabilir?....................................... 30

14. İş Kanunu’nun İstisnaları Arasında Bulunan İş ve İş İlişkileri İçin Kısa Çalışma Talep Edilebilir Mi?            31

15. Hangi İşverenler 4447 Sayılı Kanun Kapsamındadır?.................................................. 32

16. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi İle İkinci Fıkrası Kapsamında Olanlardan Bir Hizmet Akdine Dayalı Olarak Çalışan Sigortalılar Kimlerdir?                33

17. Hangi Sigortalılar İçin Kısa Çalışma Talep Edilemez?.................................................. 34

18. Hangi Sigortalılar İçin Yapılan Kısa Çalışma Talebi Uygun Bulunmaz?.................... 34

19. Son Üç yıl İçerisinde 600 Günü Doldurmayanların Kısa Çalışmadan Yararlanması Mümkün Mü? 35

20. Çalışanın Gerekli Olan Prim Gün Şartlarını Kısa Çalışmayı Talep Eden İşyerinde Sağlamış Olması Mı Gerekir?           36

21. İşe Yeni Alınan İşçilerin Kısa Çalışma Programına Dahil Edilmesi Mümkün Mü?..... 36

22. Mahkeme Kararıyla İşe İade Edilen İşçilerin Kısa Çalışma Uygulamasına Dahil Edilmesi Mümkün Mü?        37

23. Kamu Kurumları Kısa Çalışma Talep Edebilir Mi?......................................................... 38

24. Kamudan İhale Almak Suretiyle Hizmet Veren Yükleniciler Talepte Bulunabilir Mi? 40

25. Mevsimlik ve Kampanya İşlerinde Ölü Sezon İçin Kısa Çalışma Talep Edilebilir mi? 40

26. Nakliye Firmalarının Araçlarının Sefer İçin veya Gümrüklerde Bekleme Süresi Zorlayıcı Neden Sayılır Mı?  41

27. Terör Olayları Zorlayıcı Neden Sayılabilir Mi?............................................................... 42

28. H1N1 Virüsü Kısa Çalışma Nedeni Olur Mu?................................................................. 42

29. Yol Çalışması Zorlayıcı Neden Sayılabilir Mi? .............................................................. 44

30. Kısa Çalışma Talepleri Hangi Süreçle, Ne Şekilde Değerlendirilir?............................ 45

31. Kısa Çalışma Talebi Hangi Mercilere Bildirilir?.............................................................. 45

32. İşveren Kısa Çalışma Bildiriminde Hangi Bilgi ve Belgelere Yer Vermelidir?............ 45

33. Başvuru İşyerinin Tümü İçin Mi Yapılmak Zorundadır? (İşyerinin Bir Bölümü İçin Başvuru Yapılabilir Mi?)               46

34. Kısa Çalışma Talebi Nereye Yapılır?............................................................................... 46

35. Kısa Çalışma Talebinin Yapılabilmesi İçin Uygulamanın Başlamış Olması Zorunlu Mudur? (İleriye Yönelik Olarak Kısa Çalışma Talep Edilebilir mi?).................................................................................................................... 46

36. Kısa Çalışma Talebi Ne Zaman Yapılabilir?.................................................................... 47

37. Aralıklı Durdurma Planlayarak Başvurmak Mümkün Mü?............................................ 47

38. Kısa Çalışmanın Aralıklı Olarak Yapılmasının Planlanması Halinde Tek Başvuru ve Bildirim Yeterli Mi?        48

39. Kısa Çalışma Talep Formları Nereden Temin Edilebilir?............................................... 48

40. Kısa Çalışma Başvurularında Vergi, Resim, Harç vb. Adı Altında Bir Bedel Ödenmesi Gerekmekte Mi?         48

41. Kısa Çalışma Talep Formuna Hangi Belgeler Eklenmelidir?........................................ 48

42. Kısa Çalışma Talep Formu Ne Şekildedir?..................................................................... 49

43. Kısa Çalışma Talep Formunun Doldurulmasında Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?    51

44. Kısa Çalışma Talep Formu İŞKUR Tarafından İncelenmekte Midir?.......................... 53

45. Kısa Çalışma Talep Formları İŞKUR tarafından Nereye Gönderilir?........................... 53

46. Kısa Çalışma Talebinde Bulunduktan Sonra Talepte Değişiklik Yapılabilir Mi?....... 53

47. Kısa Çalışma Talebinde Bulunduktan Sonra Yapılan Değişiklik Talebinde Hangi Hususlara Yer Verilebilir?               53

48. Kısa Çalışma Talebinden Vazgeçmek Mümkün Müdür?............................................... 54

49. Kısa Çalışma Talebinden Vazgeçen İşverenler Daha Sonra Yeniden Talepte Bulunabilirler Mi?     54

50. Birden Fazla İşyerine Sahip Bir İşveren Her İşyeri İçin Ayrı Talepte Mi Bulunmalıdır?     55

51. Şube İşyerleri İçin Ayrı Başvuru Yapılması Zorunlu Mu?............................................ 55

52. Aynı Adreste İki Farklı İşveren Mevcutsa Talep Nasıl Olmalı?..................................... 56

53. Alt İşverenlerde Kısa Çalışma Talep Edebilirler mi?..................................................... 56

54. İşçiler veya Sendikalar İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanmasını Talep Edebilirler Mi? 56

55. İflası Ertelenenler Kısa Çalışma Uygulamasından Yararlanabilirler Mi?.................... 57

56. Genel Ekonomik Krizin Sona Erdiğinin Açıklanması Halinde Kısa Çalışma Başvuruları Alınacak Mı?            58

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGUNLUK TESPİTİNİN YAPILMA SÜRECİ

 

57. Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitini Kim Yapar?......................................................... 59

58. Genel Ekonomik Krizin Varlığı Nasıl Belirlenmektedir?................................................ 59

59. Zorlayıcı Nedenlerde Bakanın Açıklık Getirmesi Gerekir Mi?....................................... 59

60. Genel Ekonomik Krizin Açıklanmasıyla Birlikte Tüm İşyerleri Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanmakta Mıdır?          59

61. Genel Ekonomik Krizin Sona Erdiği Nasıl Belirlenmektedir?...................................... 60

62. Genel Ekonomik Kriz Açıklanmadan Yapılan Başvurular Ne Şekilde Değerlendirilir? 60

63. Sektörel Kriz, Nakit Darlığı, Pazar Daralması vb. Nedenler Genel Ekonomik Kriz Olarak Değerlendirilebilir Mi?           60

64. Kısa Çalışma Uygunluk Tespitleri İçin Vergi, Resim, Harç vb. Adı Altında Bir Bedel Ödenmesi Gerekmekte Mi?          61

65. Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespiti Nasıl Yapılır?.......................................................... 61

66. Kısa Çalışma Talebinin İncelenmesi İçin Süre Öngörülmüş Müdür?......................... 62

67. Kısa Çalışma Uygunluk Tespitlerinde İşyeri Neden Gezilir?....................................... 63

68. Bakanlık İş Müfettişi İşyeri Gezisini Habersiz Yapabilir Mi?........................................ 63

69. Genel Ekonomik Kriz Nedeniyle Yapılan Kısa Çalışma Uygunluk Tespitlerinde Nelere Dikkat Edilir?            64

70. Kısa Çalışma Uygunluk Tespitlerinde Hangi Belgeler İncelenir?............................... 67

71. Kısa Çalışma Uygunluk Tespitlerinde Kimlerin İfade ve Bilgisine Başvurulur?....... 68

72. Kısa Çalışma Uygunluk Tespitlerinde İşverenin “Çok Zor Durum Hali” Etkili Olur Mu?    68

73. Kısa Çalışma Uygunluk Tespitlerinde Durdurma veya Haftalık Çalışma Süresinin Azaltılması Hususu Nasıl Araştırılır?            70

74. Bakanlık İş Müfettişi Kısa Çalışmanın Başlangıç Tarihini Daha İleri veya Geri Bir Tarihe Alabilir Mi?            71

75. Kısa Çalışma Döneminde Haftalık Çalışma Süresinin 1/3 Oranında Azaltılması Kuralı Nasıl Uygulanabilir? (örnekli)  72

76. İşyerinde Uygulanmakta Olan Üç Vardiyadan Birinin Kaldırılması Kısa Çalışma İçin Yeterli Olur Mu?          73

77. Cumartesi Günleri Yarım Gün Çalışılan Bir İşyerinde Bir Günü Cumartesi Olmak Üzere Haftalık 2 Günlük Durdurma Kısa Çalışma İçin Yeterli Olur Mu?................................................................................................................ 73

78. Kısa Çalışma Döneminde Günlük 11 Saatlik Çalışma Yapılabilir Mi?......................... 74

79. Fazla Çalışmalar Haftalık Çalışma Süresinin 1/3 Oranında Azalması Bakımından Dikkate Alınır Mı?               75

80. Uygunluk Tespiti İçin Kısa Çalışmanın Tamamlanmış Olması Zorunlu Mu?............. 75

81. Kısa Çalışma Amaçlı Yapılan Durdurma Aralıklı Olabilir Mi?........................................ 76

82. Kısa Çalışma Amaçlı Yapılan Durdurmanın Aralıklı Planlanması Halinde Uygun Görülecek veya Görülmeyecek Durumlara İlişkin Örnekler Nelerdir?............................................................................................................. 77

83. Kısa Çalışmada Üst Sınırın (3 ay, 2008, 2009 ve 2010 Yılı Başvurularında 6 ay, uzatma halinde 12 ay) Hesabında Hangi Tarih Başlangıç Kabul Edilir?...................................................................................................................... 78

84. Kısa Çalışma Yapabilmek İçin İşçinin Muvafakati Alınmalı Mıdır?.............................. 79

85. Görevli Bakanlık İş Müfettişleri Kısa Çalışma Uygunluk Tespitleri Sırasında İşyerinde Başka Hususları da İnceler Mi?            79

86. İşyerinde Kayıtdışı İşçi Çalıştırılması Kısa Çalışmadan Yararlanmayı Engeller Mi?. 80

87. İşverenlerin Sigorta Prim Borcu Bulunması Kısa Çalışmadan Yararlanmayı Engeller Mi?                82

88. Kısa Çalışma Talep Edilen Dönemin Sigorta Primlerinin Tam Olarak Ödenmiş Olması Halinde Kısa Çalışmadan Yararlanılabilir Mi?............................................................................................................................................ 84

89. Kısa Çalışma Döneminde Fason Üretim Yaptırılabilir Mi?........................................... 85

90. Kısa Çalışma Döneminde Yeni Bir Alt İşverenlik Sözleşmesi Bağıtlanabilir Mi?...... 85

91. Mali Tatil Döneminde Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti Yapılmakta Mı?....................... 85

92. Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti Sonrasında Yapılacak İşlemler Nelerdir?................. 86

93. Kısa Çalışma Talebi Olumlu Görülen İşveren İşçilere Bildirim Yapmalı Mı?.............. 87

94. Talebi Uygun Görülmeyenlere Ret Gerekçesi Gönderilmekte Midir?.......................... 87

95. Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Hangi Mahkeme Görevlidir?.. 87

96. Uygun Görülmeyen Taleplere İlişkin Olarak İdari Mercilere İtiraz Edilebilir Mi?....... 87

97. Genel Ekonomik Krizin Sona Erdiğinin Açıklanması Halinde Henüz İncelenmemiş Olan Kısa Çalışma Başvuruları İncelenecek Mi?............................................................................................................................................ 88

98. Uygunluk Tespitinden Sonra Kısa Çalışma Kapsamındaki İşçi Sayısı Değişirse Yeni Bir Uygunluk Tespiti Gerekir Mi?            88

99. Uygunluk Tespitinden Sonra Kısa Çalışma Kapsamındaki İşçilerin Çalışmama Süreleri Değişirse Yeni Bir Uygunluk Tespiti Gerekir Mi?...................................................................................................................................... 89

100. Uygunluk Tespiti Yapıldıktan Sonra İşten Ayrılanlar Bildirilmek Zorunda Mı?...... 89

101. Uygunluk Tespiti Yapıldıktan Sonra İşyerlerinde Tekrar Denetim Yapılıyor Mu? .. 90

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KISA ÇALIŞMA YAPACAK İŞÇİLERE AİT LİSTENİN DÜZENLENMESİ

 

102. Kısa Çalışma Yapacak İşçilere Ait Liste Ne Şekildedir?............................................. 91

103. Kısa Çalışma Yapacak İşçilere Ait Liste Nereden Temin Edilebilir?.......................... 92

104. Kısa Çalışma Yapacak İşçilere Ait Listenin Oluşturulmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?              92

A. Genel Olarak.................................................................................................................. 93

B. İŞKUR, SGK No ve KÇÖ Nedeninin Girilmesi................................................................ 94

C. TC. Kimlik Numaralarının Girilmesi................................................................................. 95

D. Kısa Çalışma Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Girilmesi....................................................... 96

E. Haftalık Çalışılmayacak Saatin Girilmesi........................................................................... 97

F. Son 3 Yıl Prim Ödeme Gün Sayısının Girilmesi............................................................... 98

G. Son 120 Günlük Çalışmanın Cevaplanması................................................................... 99

H. Son İki Aylık Gerçekleşmelerin Girilmesi....................................................................... 100

I. Verilerin Sisteme Kaydedilmesi...................................................................................... 101

105. Son 120 Günün Hesabında İşçinin Çalışmadığı Günlerden Hangileri Engel Oluşturmaz?             102

106. İşyerinde Haftalık Normal Çalışma Süresi 45 Saatin Altında İse Oran Nasıl Hesaplanacaktır?      102

107. Kısa Çalışma Yapacak İşçilere Ait Listede İşçilerin Uygulamaya Başlangıç Tarihleri Farklı Olarak Belirlenebilir Mi? 103

108. Aylar İtibariyle Kısa Çalışma Yapacak İşçilerin Değişecek Olması Halinde Bir Tek Liste Yeterli Olur Mu?   103

109. Kısa Çalışma Yapacak İşçilere Ait Liste Kime ve Ne Zaman Teslim Edilir?............ 103

110. Kısa Çalışma Yapacak İşçilere Ait Liste İŞKUR’a Hangi Dönemlerde Gönderilir? 104

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KISA ÇALIŞMANIN UZATILMASI

 

111. Kısa Çalışma Döneminin Uzatılması Mümkün Müdür?............................................. 105

112. Bakanlar Kurulu Kısa Çalışma Süresini Uzatma Yetkisini Kullanmış Mıdır?......... 106

113. Bakanlar Kurulu Kısa Çalışma Süresini Ne Kadar Süreyle Uzatmıştır?................. 108

114. Bakanlar Kurulu’nun 2009 Yılında Almış Olduğu Kısa Çalışma Süresini Uzatma Kararı 2010 Yılı İçin Geçerli Midir? (2010 Yılında Yeni Bir Bakanlar Kurulu Kararı Gerekiyor Mu?)............................................................... 108

115. Kısa Çalışma Uzatma İşlemleri Herhangi Bir Başvuru Olmaksızın Görevli Kurum Tarafından Resen Yapılabilmekte Midir?     109

116. Kısa Çalışma Uzatma Talepleri Nereye Yapılır?......................................................... 109

117. İşveren Uzatma Talebinde Hangi Hususlara Yer Vermelidir?.................................. 109

118. İşverenin Başvurusunun Uzatma Başvurusu Olup Olmadığı Nasıl İzlenecek?.... 109

119. Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Tek Seferde En Fazla Ne Kadar Süreyle Kısa Çalışma Talep Edilebilir?          110

120. Kısa Çalışma Uzatma Talepleri Hangi Tarihe Kadar Yapılabilecektir?.................... 110

121. 2009 Yılı Uygulamasında Devam Etmekte Olan Kısa Çalışma Uygulamaları İçin Uzatma Talebinde Bulunulabilmiş Midir? 2010 Yılında Bu İşyerlerine İlişkin Uygulama Nasıl Olacak?.......................................................... 111

122. Kısa Çalışma Uzatma Taleplerinde Bakanlık İş Müfettişi Yeni Bir Uygunluk Tespiti Yapar Mı?      112

123. Kısa Çalışma Uzatma Talepleri Üzerine Yapılan Uygunluk Tespitlerinde Hangi Hususlara Dikkat Edilir?    113

124. Kısa Çalışma Uzatma Taleplerinin İncelenmesinde Geçmiş Dönem Planlamasına Uygun Hareket Edilip Edilmediği İncelenmekte Midir?.............................................................................................................................. 113

 

ALTINCI BÖLÜM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE KESİLMESİ

 

125. Kısa Çalışma Ödeneği İşçiye Mi, İşverene Mi Ödenmektedir?................................ 114

126. Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı Ne Kadardır?........................................................ 114

127. Kısa Çalışma Ödeneğinin Belirlenmesinde Son 4 Aylık Prime Esas Kazanç Ortalaması Hangi Tarihten Geriye Doğru Belirlenmektedir?......................................................................................................................................... 115

128. Kısa Çalışma Ödeneğinden Herhangi Bir Kesinti Yapılmakta Mıdır?..................... 115

129. Kısa Çalışma Ödeneğinden Ne Kadar Süreyle Yararlanılabilinir?.......................... 116

130. Ödeneğin Süresinin Hak Edilen İşsizlik Ödeneği Süresini Aşamaması Ne Anlama Gelir?              116

131. Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği İşsizlik Ödeneği Süresinden Düşülür Mü?........... 117

132. Kısa Çalışma Uygulamasına Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yapılan Uzatma Döneminde Dahil Edilen İşçilerin Yararlandıkları Süre İşsizlik Ödeneğinden Düşülür Mü?................................................................... 118

133. Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenmektedir?.................................................... 118

134. Zorlayıcı Sebeplerle İşyerinde Kısa Çalışma Yapılması Halinde Ödemenin Başlangıç Tarihi Değişir Mi?    121

135. İşçilerin Ödenek Almak İçin İŞKUR’a Başvuru Yapmaları Gerekmekte Midir? ..... 121

136. Fazla Ödenen Kısa Çalışma Ödeneği Geri Alınabilir Mi?.......................................... 122

137. Kısa Çalışma Döneminde İşçilerin Sigorta Primleri Ödenmekte Mi?...................... 122

138. Genel Sağlık Sigortasının Prim Oranı Ne Kadardır?................................................. 123

139. İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödenme Tarihine Göre Ücret Ödeme Tarihlerini Değiştirmeli Mi?        123

140. Kısa Çalışmanın Aralıklı Durdurma Şeklinde Uygulanmakla Birlikte Toplamda Dört Haftaya Ulaşmadan Normal Çalışmaya Dönülmesi Halinde Ödenek Ödenmekte Mi?................................................................................. 124

141. Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir?......................................................... 124

142. Kısa Çalışma Ödeneği Alan Sigortalının Tutuklanması veya Hüküm Giymesi Halinde Ödenek Kesilir Mi?  125

143. Kısa Çalışmaya Erken Son Verilebilir Mi?.................................................................. 125

144. Kısa Çalışmaya Erken Son Verilmesi Halinde İşçiler İşe Nasıl Davet Edilecek?... 125

145. Kısa Çalışmaya Erken Son Verilmesi Halinde İşe Başlamayan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?     125

146. Kısa Çalışmanın Aralıklı Olarak Uygulanması Halinde Sigortalı İşyerinde Çalışamayacağı Dönemlerde Başka İşyerinde Çalışabilir Mi?......................................................................................................................................... 126

147. İşçinin İşten Ayrılması ve Başka Bir İşe Girmemesi Halinde Ödenek Devam Eder Mi?    126

148. İşverenlerin Sigorta Primlerini Ödememesi Halinde Kısa Çalışma Ödeneği Kesilir Mi?   127

149. İşçi Ücretinde Haciz Varsa Kısa Çalışma Ödeneği Alabilir Mi?................................ 127

150. Sigortalının Kısa Çalışma Döneminde İsteğe Bağlı Sigorta Primi Yatırması Halinde Ödenek Kesilir Mi?    127

151. Sigortalı Kısa Çalışma Dönemi İçerisinde Rapor Alabilir Mi?................................. 127

152. Ayın 28, 29, 30 Veya 31 Gün Çekmesine Göre İŞKUR Tarafından Yapılan Ödeme Değişir Mi?       128

153. Sigortalı Kısa Çalışma Döneminde İŞKUR’un Meslek Edindirme Kurslarına Katılabilir Mi?           128

154. Kısa Çalışma Döneminde Sigortalılara İŞKUR Tarafından Yeni Bir İş Teklifi Yapılmakta Mı?        129

155. Kısa Çalışma Şartlarının İŞKUR’a Bilgi Verilmeksizin Değiştirilmesi Yaptırıma Tabi Mi?                130

156. Genel Ekonomik Krizin Sona Erdiğinin Açıklanması Halinde Uygunluk Tespiti Yapılmış Olan Kısa Çalışma Başvurularına İstinaden Ödenek Ödenecek Mi?.................................................................................................. 132

157. Genel Ekonomik Krizin Sona Erdiğinin Açıklanması Halinde Kısa Çalışma Ödeneği Almakta Olanların Ödenekleri Kesilecek Mi?......................................................................................................................................... 133

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KISA ÇALIŞMA VE İŞ MEVZUATI

 

158. Kısa Çalışma Ücretsiz İzinden Hangi Yönleriyle Ayrılır?.......................................... 134

159. Kısa Çalışma İş Sözleşmesi Feshinin Son Çare Olması İlkesi Bağlamında Değerlendirilebilir Mi?               135

160. Asıl İşverenin Kısa Çalışma Yapması Alt İşverene De Kısa Çalışma Yapma Hakkı Verir Mi?           137

161. Kısa Çalışma Uygulayan İşyerinin Tedarikçisi De Kısa Çalışma İsteyebilir Mi?.... 140

162. İşveren Kısa Çalışma Nedeniyle Üretimi Durdurduğunda İşyeri Bildirgesi Vermeli Mi?  140

163. İşveren Kısa Çalışma Yapan İşçisinin İş Sözleşmesinde Bir Değişiklik Yapmalı Mı? 141

164. Kısa Çalışma Nedeniyle İşçi Giriş ve Çıkış Bildirimleri Yapılmalı Mı?..................... 141

165. Kısa Çalışma Döneminde İşe Yeni İşçi Alınabilir Mi?............................................... 142

166. Kısa Çalışma Döneminde Günlük Yevmiyeli İşçi Çalıştırılabilir Mi?....................... 142

167. Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar Kısa Çalışma Programına Dahil Edilebilirler Mi?             143

168. Deneme Süresi İçerisindeki İşçi Kısa Çalışmaya Dahil Edilebilir Mi?.................... 144

169. Kısa Çalışma Uygulaması Sırasında Süreli Fesih Yapılabilir Mi?........................... 144

170. İhbar Önelini Kullanmakta Olan İşçi Kısa Çalışmaya Dahil Edilebilir Mi?.............. 145

171. Kısa Çalışma Dönemi İçerisinde İhbar Öneli Verilmesi Halinde Yeni İş Arama İzni Ne Şekilde Uygulanabilir?           146

172. Kısa Çalışma; Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Sayılır Mı?.......................... 146

173. Kısa Çalışma Dönemi İçerisinde İş Sözleşmesi İşçi Tarafından Haklı Nedenle Derhal Feshedilebilir Mi?    150

174. Kısa Çalışma Uygulaması, İşçiye Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir Mi?.................. 152

175. Kısa Çalışma Uygulaması Sırasında Evlenen veya Askere Giden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?          154

176. Kısa Çalışma Dönemi İçerisinde İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haklı Nedenle Derhal Feshedilebilir Mi?             155

177. Kısa Çalışma Dönemi Kıdem Tazminatına Esas Süre Bakımından Dikkate Alınır Mı? 158

178. Kısa Çalışma Dönemi İçerisinde Toplu İşçi Çıkarma Yapılabilir Mi?...................... 160

179. Özürlü İşçiler Kısa Çalışma Programına Dahil Edilebilirler Mi?............................... 160

180. Kısa Çalışma Programına Dahil Edilen Özürlü İşçiler %3’lük Kontenjanın Hesabında Ne Şekilde Dikkate Alınırlar? 160

181. Kısa Çalışma Yapan İşçiler Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Kontenjanının Belirlenmesi Bakımından Hesaba Ne Şekilde Dahil Edileceklerdir?..................................................................................................... 161

182. Kısa Çalışma Ödeneği “Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Bir Ödeme” Sayılabilir Mi? 161

183. Kısa Çalışma Döneminde Fazla Çalışma Yapılabilir Mi?........................................... 162

184. Kısa Çalışma Döneminde Hafta Tatili İle Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücretleri Ödenecek Midir?               165

185. Kısa Çalışma Dönemi İçerisinde Yıllık Ücretli İzin Kullandırılabilir Mi?................. 169

186. Kısa Çalışma Dönemi Yıllık Ücretli İzne Esas Süre Bakımından Dikkate Alınır Mı? 170

187. Kısa Çalışma Dönemi Emeklilik Bakımından Dikkate Alınır Mı?.............................. 171

188. Kısa Çalışma Nedeniyle Çalışılmayan Süreler Daha Sonra Denkleştirilebilir Mi?. 171

189. Analık Halindeki İşçi Kısa Çalışma Uygulamasına Dahil Edilebilir Mi? ................. 172

190. Kısa Çalışma Döneminde Eksik Gün Bildirimleri Ne Şekilde Yapılmalıdır?........... 173

191. Kısa Çalışma Uygulanması Teşviklerden Yararlanmayı Engeller Mi?..................... 176

192. Kısa Çalışma Uygulanması İşçilerin Sendika Üyeliğinin Sona Ermesine Neden Olur Mu?             178

193. Kısa Çalışma Döneminde İşçilerin Sendika Üyelik Aidatlarının Miktarı Değişir Mi? 179

194. Kısa Çalışma Döneminde İşçilerin Sendika Üyelik Aidatlarını Kim Keser?........... 179

195. Kısa Çalışma Döneminde İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakları Ödenir Mi?               180

196. Kısa Çalışma Döneminde Yetki Tespiti İstenebilir Mi?............................................. 181

197. Kısa Çalışma Döneminde Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Yürütülebilir Mi?..... 181

198. Kısa Çalışma Döneminde Toplu İş Sözleşmesi İmzalanabilir Mi?........................... 181

199. Kısa Çalışma Döneminde Grev Kararı Alınabilir Mi?................................................. 181

200. Kısa Çalışma Döneminde Grev Oylaması Yapılabilir Mi?.......................................... 182

201. Kısa Çalışma Döneminde Greve Başlanabilir Mi?..................................................... 182

202. Kısa Çalışma Döneminde Greve Başlanması Halinde Kısa Çalışma Ödeneği Kesilir Mi? 183

 

EKLER.................................................................................................................................... 184

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................................................. 211