2018/11333 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2018/11333 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine...


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN...

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI...

2018/5 Sayılı Genelge Kadroya Geçirilecek Alt İşveren İşçileri Hakkında

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (29 Ocak 2018 Tarihinde...

2018/4 Sayılı Genelge 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik Hakkında

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (29 Ocak 2018 Tarihinde...

2018/3 Sayılı Genelge 2008-88, 2009-62 ve 2011-13 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Hakkında

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (29 Ocak 2018 Tarihinde...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 491)...

Haber
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (25 Ocak...

Haber
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(04 Şubat 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Maddi Duran Varlıklar
Cansu ÜNLÜ

I- GİRİŞ

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardının kapsamına maddi duran varlık olarak tanımlanan unsurlar girmektedir. Bir başka standart farklı muhasebe işlemlerini gerektirmediği veya izin vermediği sürece, maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı hükümleri uygulanmaktadır.

Bu sebeple çalışmamız kapsamında maddi duran varlıkların tanımı yapılacak, maddi duran varlık sayılan ve sayılmayan kalemlere ilişkin örnekler üzerinde durulacak, söz konusu maddi duran varlıklar kaleminin ilk kez finansal tablolara alınması ve finansal tablolara alındıktan sonraki muhasebeleştirmeleri hakkında bilgiler verilecektir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER