Teşviklerde Yeni Düzenleme

İşadamlarının vergi cezaları nedeniyle alamadıkları teşviklerde yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Vergi...


Konut satışında vergi cezası almamak için dikkat!

Konut satışlarında ‘tapuda görünen satış değeri’ ile ‘fiili gerçekleşen satış değeri’ arasındaki farkı...


2016 YILINDA ÖDENECEK VERGİLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları 2016 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58 oranında...

Hangi Hallerde Kapıcıya İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı Ödeniyor?

Kapıcıların da diğer çalışanlar gibi İş Kanunlarından doğan çeşitli hakları var. Bu haklardan en önemlilerinden...

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Alınan Kira Yardımı Vergiye Tabi mi?

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,...

Askerlik Borçlanmasının Sağladığı Vergi Avantajı

Sigortalıların borçlanabilecekleri süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun...

Doğum Yardımından Kimler Nasıl Yararlanacak?

Siyasi otorite, genç nüfusumuzun artırılması için doğumu teşvik etmekte. Genelde gençlere, en az üç çocuk...

Kıdem Tazminatını Alan Yeniden Çalışamaz mı?

15 YIL 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATINI ALAN YENİDEN ÇALIŞAMAZ MI? Geçtiğimiz haftanın tartışma konusu; “15...

YAKLAŞIM DERGİSİ ÜCRETSİZ PROGRAMLARI

TORBA KANUNA GÖRE TAKSİTE BAĞLANAN PRİM BORÇLARINDA TAKSİT HESAPLAMA KLAVUZU TEŞVİK HESAPLAMA PROGRAMI...

Karşıt İncelemelerde Karşılaşılan Sorunlar
Nuri Değer

A- KARŞIT İNCELEME YAPMA ZORUNLULUĞU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu’nun 12. maddesine göre, yeminli mali müşavir (YMM)’ler yaptıkları tasdikin doğruluğundan ve yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Hem KDV iadesi işlemleri ve hem de gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin tasdiki işlemleriyle ilgili olarak, iade ve/ veya mahsup edilecek KDV’nin tutarı ile tasdik edilecek beyannamede yer alan matrah ve vergiye ilişkin rakamların doğruluğunun YMM’lerce sağlanması esastır. Bunun sağlanması için YMM’ler, işlemlerini...

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER