2016 YILINDA ÖDENECEK VERGİLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları 2016 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58 oranında...


Hangi Hallerde Kapıcıya İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı Ödeniyor?

Kapıcıların da diğer çalışanlar gibi İş Kanunlarından doğan çeşitli hakları var. Bu haklardan en önemlilerinden...


Kentsel Dönüşüm Kapsamında Alınan Kira Yardımı Vergiye Tabi mi?

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,...

İş Güvenliği Uzmanları İşvereni İhbar Edebilecek

İş kazalarında Avrupa’da birinci Dünya’da ikinci sıradayız. Maalesef karnemiz hiç de iyi değil. İş kazalarını...

Askerlik Borçlanmasının Sağladığı Vergi Avantajı

Sigortalıların borçlanabilecekleri süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun...

Engelli Çalıştıran İşverene Sağlanan Destek

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde...

Doğum Yardımından Kimler Nasıl Yararlanacak?

Siyasi otorite, genç nüfusumuzun artırılması için doğumu teşvik etmekte. Genelde gençlere, en az üç çocuk...

Kıdem Tazminatını Alan Yeniden Çalışamaz mı?

15 YIL 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATINI ALAN YENİDEN ÇALIŞAMAZ MI? Geçtiğimiz haftanın tartışma konusu; “15...

YAKLAŞIM DERGİSİ ÜCRETSİZ PROGRAMLARI

TORBA KANUNA GÖRE TAKSİTE BAĞLANAN PRİM BORÇLARINDA TAKSİT HESAPLAMA KLAVUZU TEŞVİK HESAPLAMA PROGRAMI...

Vergileme Konusunda Bakanlar Kurulu’na Devredilen Etkide Sınır Aşımı
Ömer Faruk BATIREL

Bu makalenin amacı Anayasamızın 73/4. hükmü uyarınca Bakanlar Kurulu’na devredilen vergileme yetkisi sınırlarının vergi yasaları ve diğer yasal düzenlemelerde nasıl aşıldığının örneklerini aktarmaktır.

Anayasamızın vergi ödevi hükmüne 1971 tadili ile “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.”fıkrası eklenmiştir. Bu hükme göre yetki devri “muafiyet, istisna, indirim ve oranlarla ilgili hükümler konusunda olmalı ve yasada yetki devri yapılırken yukarı ve aşağı sınırlar belirtilmelidir.” Bu sınırlamalara...

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER