Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (16 Ekim 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayımlanmıştır)...


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN...


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91)

(14 Eylül 2018 Tarihli ve 30535 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 91 Ekli "Yatırımlarda...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA...

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

(05 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 62 Ekli "Amme...

2018 / 31 Sayılı Genelge - 2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesine İlişkin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 04.09.2018 Sayı ...

2018 / 30 Sayılı Genelge - Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi Hakkında

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 31.08.2018 Sayı...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ...

Haber
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ...

Haber
Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Eylül 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

3065 sayılı KDV Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mükelleflerle Gelir İdaresi arasında süregelen uyuşmazlıklardan birisi de, yurt içi teslimlerden sonra ortaya çıkan kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığı konusudur.

Kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığı konusunda Maliye Bakanlığı ve Danıştay farklı görüşlere sahiptir.


Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER