Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri No: 55-56-57-59-60-61-63

(12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) DÜZELTME: Türkiye Denetim...


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI...


Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17)

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 299) (06...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN...

7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (05 Aralık 2017...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:...

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Haber
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK...

Haber
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(12 Ekim 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Torba Kanun Tasarısının Vergilere İlişkin Hükümleri
Nuri Değer

I- GİRİŞ

Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 130. maddeden oluşmaktadır.

Söz konusu Tasarı ile öngörülen değişikliklerin 38. maddesi vergi kanunları ile geri kalan maddeleri ise muhtelif kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgilidir.

Biz sadece vergi kanunlarına ilişkin olarak tasarıdaki sıralamasına göre yapılması düşünülen değişiklikler üzerinde duracağız.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER