Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(12 Ekim 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ


2017 / 26 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLARIN KAPSAMA ALINIŞ TARİHLERİ 1.1. Bakmakla...


Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

(20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

(20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK...

Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (12 Eylül 2017 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı...

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA...

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

Haber
KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı:...

Haber
KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (25 Ağustos 2017...

Haber
2017/10779 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

(23 Ağustos 2017 Tarihli ve 30163 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı...

Bozulan Gıda Maddelerinin İmha İşlemi ve Vergisel Boyutları-II
Mehmet MAÇ

6- Sigorta Şirketinden Tazminat Alınmış Olması

VUK’un 330. maddesi şöyledir:

“Emtia ve zirai mahsul ve hayvan kıymetlerinde vukua gelen zayiat dolayısıyla alınan sigorta tazminatları bunların değerinden fazla olursa bu fazlalık kara alınır, işletme hesabı esasında tutulan defterde bu tazminat hasılat kaydedilir.”

Görüldüğü gibi sigorta şirketinden tazminat alındığında, bunun gelir yazılması mecburidir.

Sigortadan tazminat alınmış olması, tek başına malın değerinde meydana gelen azalma veya değerin tamamen yok olması konusunda yeterli kanıt olarak kabul edilmeyebilir. Dolayısıyla gider kaydı için sadece tazminat alındığı hususuna dayanılmayıp, Takdir Komisyonu Kararı alınması veya mal imha edilmiş ise,

İmha Belgesinin dayanak olarak muhafaza edilmesi gerekir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER