7036 İş Mahkemeleri Kanunu

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No: 7036Kabul Tarihi: 12.10.2017 (25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi...


2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (24 Ekim 2017 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı...


Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maliye Bakanlığından: VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13 Ekim...

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Ertelenen Prim Borçları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (03 Ekim 2017 Tarihinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483) (30...

Haber
Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KHK’LARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Haber
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(12 Ekim 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Torba Kanun Tasarısının Vergilere İlişkin Hükümleri
Nuri Değer

I- GİRİŞ

Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 130. maddeden oluşmaktadır.

Söz konusu Tasarı ile öngörülen değişikliklerin 38. maddesi vergi kanunları ile geri kalan maddeleri ise muhtelif kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgilidir.

Biz sadece vergi kanunlarına ilişkin olarak tasarıdaki sıralamasına göre yapılması düşünülen değişiklikler üzerinde duracağız.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER