İmar barışı süresi uzatıldı

(31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 – 4.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı:...


Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)

Karar Sayısı: 536 Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden...


Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)

Karar Sayısı: 535 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

SUT Değişiklik Tebliği

(12 Şubat 2019 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliği EKLERİ

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Şubat 2019 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ...

Haber
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ...

Kiralama İşlemlerinde “Kuru Mülkiyet” Karmaşası
Mustafa Sefa KARA

I- GİRİŞ

KVK’nın 1. maddesinde, kazancı kurumlar vergisine tabi olan kurumlar tadadi olarak sayılmıştır. İktisadi kamu kuruluşları da kazancı kurumlar vergisine tabi olan kurumlardan bir tanesidir. Kanun lafzında geçen iktisadilik şartının sağlanıp sağlanmadığı hususu ise mevcut yasal düzenlemeler ve özelgeler çerçevesinde irdelenmeye değer bir konudur.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER