2018/11651 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2018/11651 Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına...


2018/11296 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Karar Sayısı : 2018/11296 Ekli "Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği"nin yürürlüğe...

Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(17 Mayıs 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/12)...

1182 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR (18 Nisan 2018 Tarihli ve 30395 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’...

Eksik Gün Belgelerinin Verilmesine İlişkin Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (17 Nisan 2018 Tarihinde...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kadroya Geçirilen Sigortalılara Ödenecek Toplu İş Sözleşmesi Farkları

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA KADROYA GEÇİRİLEN SİGORTALILARA ÖDENECEK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FARKLARI...

Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: KIYMETLİ MADEN VE TAŞ ANALİZİNDE YETKİ VERİLECEK AYAR EVLERİNİN...

Haber
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.b)

Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI...

Haber
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI (18 Nisan 2018 Tarihli ve...

Haber
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI...

Son Düzenlemeler Işığında Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi
Yusuf KILDİŞ

I- GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin başlığı Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirmedir. Bu maddenin başlığından da anlaşılacağı üzere vergi kabahatleri olarak adlandırılan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatlerinin işlenmesi sebebiyle kesilen cezalar, mükellefin belirli kurallara uyması durumunda belli oranlarda indirilmektedir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER