Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (15 Ağustos 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayımlanmıştır)...


Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Genelgesi

(15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ...


Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Kararları

(10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 501)...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 500)...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 304) (06...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL...

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Haber
Memur ve Memur Emeklisi İle SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Aylık Artışları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih : 04.07.2018 Sayı : 27998389-010.06.02-5278...

Haber
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI...

Haber
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 49

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Vergi Alacakları Nasıl Yapılandırılıyor?
Haldun DARICI

I- GİRİŞ

Ülkemizde son dönemlerde vergi ve diğer bazı alacakları yeniden yapılandırmak amacıyla sıklıkla yapılandırma yasaları çıkarılmaktadır.  Son beş yıllık dönemde bu amaçla çıkarılan yasalar;

2014 yılında 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”

-  2016 yılında 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”

2017 yılında 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

2018 yılında 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”dur.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER